Index vplyvu Ján Kubiš - Index vplyvu v politike

Ján Kubiš
 
 

Minister Gajdoš sa stretol s predstaviteľom tajomníka OSN pre Irak Jánom Kubišom

V prípade súhlasu parlamentu bude 42 slovenských vojakov a vojenských policajtov pôsobiť v Iraku.

 
Týždenný vplyv
PoradieIndexTrend
-0Vplyv / význam zostáva nezmenený
Mesačný vplyv
PoradieIndexTrend
-0Vplyv / význam zostáva nezmenený
Ročný vplyv
PoradieIndexTrend
21.2Vplyv / význam zostáva nezmenený
 

Ako Ján Kubiš vplýva na nás posledný rok

Chart.

Články, kde sa vyskytuje Ján Kubiš v poslednej dobe

 

26. októbra 2018

Minister Gajdoš sa stretol s predstaviteľom tajomníka OSN...

Zdroj Domov.sme.sk - spravodajstvo zo Slovenska - články z dňa 26. 10. 2018  •  Ján Kubiš  •  5

V prípade súhlasu parlamentu bude 42 slovenských vojakov a vojenských policajtov pôsobiť v Iraku.

19. októbra 2018

Splnenie úlohy bolo dôležitejšie než láska

Zdroj Film, hudba, divadlo - články z dňa 19. 10. 2018  •  Ján Kubiš  •  5

Mená Jozef Gabčík a Jan Kubiš si pamätáme z hodín, keď nám o nich učiteľky letmo diktovali do poznámkových zošitov

5. septembra 2018

Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na...

Zdroj Spravodajstvo z horného a stredného Gemera z dňa 5. 9. 2018  •  Ján Kubiš  •  5

Koncom minulého týždňa, v dňoch 30. a 31. augusta a 1. septembra 2018 gemerská Gotická cesta ožila mimoriadnym ruchom a zažila nielen zvýšenú pozornosť, ale aj zaslúženú úctu k historickému kultúrnemu dedičstvu zo strany vedeckých profesionálnych pracovníkov a mnohých ďalších záujemcov. Občianske združenie Gotická cesta v odbornej spolupráci s Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky a s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR usporiadalo významnú konferenciu Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste, ktorá bola zameraná najmä na popis reštaurátorských prác, obnovu a konzervovanie umeleckej výmaľby a na výsledky architektonicko-historického a umelecko-historického výskumu v stredovekých gotických kostoloch horného Gemera a Gemera-Malohontu.
     Účastníci konferencie      Účastníci konferencie     Ev. a. v. kostol Rimavská Baňa      Ev. a. v. kostol Rimavská Baňa    Ev. a. v. kostol Rimavská Baňa    Ev. a. v. kostol Rimavská Baňa     Ev. a. v. kostol Rimavská Baňa   Ev. a. v. kostol Rimavské Brezovo   Ev. a. v. kostol Rimavské Brezovo
Vo štvrtok 30. augusta v plne obsadenej veľkej sále Radnice Mesta Rožňava odzneli prednášky: Alexander Botoš – Maxim Mordovin: Archeologický výskum zaniknutého pavlínskeho kláštora v Slavci – Gombaseku. Výskumná sezóna 2018; Tomáš Kowalski: Výskum stredovekého nástenného maliarstva po roku 1950; Anabelle Križan – Jana Želinská: Analýza materiálov a techník vybraných nástenných malieb na Slovensku z obdobia okolo roku 1400; Miroslav Janšto – Rudolf Boroš: Ev. a. v. kostol v Rimavskom Brezove – výsledky reštaurátorského výskumu a obnovy interiéru; Peter Mlích: Rákoš – reštaurovanie nástennej výmaľby Kostola Najsvätejšej Trojice; Helena Markusková: Gemer pod osmanským panstvom; Monika Tihányiová: Historický vývoj r. k. kostola Všetkých svätých v Henckovciach; Michaela Kalinová – Silvia Paulusová: Kostol všetkých svätých v Henckovciach – výsledky architektonicko-historického a umelecko-historického výskumu; Peter Krušinský – Karol Ďurian: Výskum krovových konštrukcií sakrálnych stavieb na Gemeri a Molohonte a geometrická analýza krovových konštrukcií s možnosťou využitia v praxi; Martin Šugar – Jana Želinská: Rožňavská Metercia na mape dejín umenia; Lenka Vrbiková: Chemicko-technologická analýza maľby Metercie; Andrej Štafura – Martin Čulík – Štefan Nagy: Historické organy Gemera a ich zvuková autenticita; Michail Prijmič: Nástenné maľby v rotunde Goryany (Ukrajina).


     Ev. a. v. kostol Rimavské Brezovo    Ev. a. v. kostol Kyjatice    Ev. a. v. kostol Kyjatice      Ev. a. v. kostol Kyjatice    Ev. a. v. kostol Kyjatice    Ev. a. v. kostol Kyjatice     Ev. a. v. kostol Kyjatice   Ev. a. v. kostol Kraskovo   Ev. a. v. kostol Kraskovo  
V piatok 31. augusta sa konala exkurzia po vytypovaných pamiatkach a kostoloch: Ev. a. v. kostol Rimavská Baňa, Ev. a. v. kostol Rimavské Brezovo, Ev. a. v. kostol Kyjatice, Ev. a. v. kostol Kraskovo, Ev. a. v. kostol Malé Teriakovce. Plný autobus, nasledovaný „kolónou“ osobných áut si vychutnal prehliadku jednotlivých kostolov, ktorú doplnili erudovaným výkladom o ich histórii, výmaľbách a ich témach, o umeleckých hodnotách oltárov, kazateľníc, kostolných empor, kazetových stropov, podláh i celkového interiéru historička umenia Elena Kušnierová z Rožňavy a Katarína Damjanovová z Pamiatkového úradu v Lučenci. V Malých Teriakovciach zaznela aj krátka ukážka hry na organe v podaní významného znalca historických organov a organistu Andreja Štafuru.
Večerný program so začiatkom o 20.00 hod. sa konal v bývalom kláštore františkánov - Kultúrno-kreatívnom centre Kláštor v Rožňave, kde bola pripravená prezentácia dobrovoľníckych aktivít OZ Gotická cesta a multimediálna prezentácia Pocta baroku s vystúpením hudobnej skupiny Antico Moderna z Banskej Bystrice (Andrej Turčin – husle, František Kubiš – akordeón) a s ukážkami reštaurovaných barokových oltárov Gemera (Rejdová, Vyšná Slaná, Gočovo, Ochtiná, Markuška, Roštár, Brdárka).

     Ev. a. v. kostol Kraskovo    Ev. a. v. kostol Kraskovo    Ev. a. v. kostol Kraskovo      Ev. a. v. kostol Malé Teriakovce     Ev. a. v. kostol Malé Teriakovce     Ev. a. v. kostol Malé Teriakovce     Kultúrno-kreatívne centrum Rožňava   Kultúrno-kreatívne centrum Rožňava   Ev.a.v. kostol  Štítnik
V sobotu 1. septembra už mimo rámca konferencie, ale stále v jej intenciách, sa konalo podujatie Gotická cesta otvorená, ktoré usporiadalo Občianske združenie Gotická cesta so sídlom v Rožňave (existujúce od roku 2007). Z Rožňavy v ten deň odchádzal autobus, ktorý viezol záujemcov o prehliadku ev. a. v. kostolov v Štítniku, v Ochtinej, v Roštári, Koceľovciach, Brdárke a rím. kat. kostola v Henckovciach, aj s neodmysliteľným odborným výkladom mladých dobrovoľníkov z OZ Gotická cesta - Michal Kiča, Samuel Burda, Peter Koska, Michal Augustovič, Peter Lukáč, Peter Palgut, Adam Molnár. Na tomto podujatí bola predstavená nová Mapa Gotickej cesty (zásluhou mladých nadšencov, prevažne študentov architektúry a histórie), na ktorej sú znázorné tri základné okruhy cesty po stredovekých kostoloch horného Gemera (Rožňavský okruh, Štítnický okruh, Jelšavský okruh) i s fotografiami a krátkym popisom významných pamiatok. V Henckovciach bolo trojdňové zaujímavé podujatie ukočené spoločným posedením s občerstvením a hlavne koncertom barokovej hudby pri sviečkach v interiéri kostola Všetkých svätých. Na koncerte zaznela dobová sakrálna i svetská hudba, dobové tance a suity zo 16. – 17. storočia v úprave Jozefa Poprockého a Egona Kráka. Na akordeóne hral a slovom sprevádzal Dominik Frčka, spievali Stanislav Ďurský a Zuzana Lojková, na klavíri sprevádzal a sólové skladby hral Ján Bulla.
    Ev.a.v. kostol  Ochtiná    Ev.a.v. kostol Roštár    Ev.a.v. kostol Koceľovce      Ev.a.v. kostol Brdárka    Rim.- kat. kostol Henckovce    Rim.- kat. kostol Henckovce      Rim.- kat. kostol Henckovce    Rim.- kat. kostol Henckovce    Rim.- kat. kostol Henckovce
Gotická cesta ponúka veľmi bohatú pokladnicu kultúrno-historických daností Gemera a Gemera-Malohontu. Výskum stredovekého nástenného maliarstva začal po roku 1950, v 80. rokoch 20. storočia bol naštartovaný ďalekosiahly plán komplexnej pamiatkovej obnovy a reštaurovania gemerských stredovekých kostolov, odvtedy s prestávkami naďalej prebieha umeleckohistorický a reštaurátorský výskum. Na konferencii bolo konštatované, že nás čaká ešte veľa práce pri reštaurovaní interiérov i exteriérov a stavebnej obnove týchto vzácnych pamiatok, ale tiež, že je na to treba ešte vytvoriť podmienky na vytváranie pravidelných fondov na opravu a v neposlednom rade aj podmienky na využitie pamiatok Gotickej cesty a ich spístupnenie ako bohatstva špecifického umeleckého a historického významu.
     Rim.- kat. kostol Henckovce   Gotická cesta mapa    Gotická cesta logo  
Marta Mikitová
Fotografie: Stanislav Kejík a OZ Gotická cesta
 

26. júna 2017

Do finále Pilsner Urquell Master Bartender postúpilo 8...

Zdroj 24hod.sk z dňa 26. 6. 2017  •  Ján Kubiš  •  6

Finalisti zo Zvolena spolu s členmi poroty: sládkom Plzenského Prazdroja Václavom Berkom (prvý zľava), sládkom Pivovarov Topvar Jánom Pírym (druhý sprava) a manažérom pre on trade kanál Branislavom Kubišom (prvý sprava)

6. júna 2017

Prezidentské trenice. Zeman zmietol Kiskov návrh zo stola

Zdroj RSS - Správy z dňa 6. 6. 2017  •  Ján Kubiš  •  7

Podľa českých médií Kiska ponúkol Zemanovi, aby spolu vyznamenali československých výsadkárov Jozefa Gabčíka a Jana Kubiša. No český prezident vraj ponuku zo strany slovenskej hlavy štátu bez bližšieho vysvetlenia odmietol. Český prezidentský úrad to odmieta, dokonca hovorí o cenzúre zo strany českých médií, slovenský úrad kauzu nekomentuje.

5. júna 2017

Zeman odmietol spoločne s Kiskom vyznamenať výsadkárov...

Zdroj Pravda.sk - Správy z dňa 5. 6. 2017  •  Ján Kubiš  •  7

Slovenský prezident Andrej Kiska chcel spoločne s českou hlavou štátu Milošom Zemanom vyznamenať československých výsadkárov Jozefa Gabčíka a Jana Kubiša.

3. júna 2017

Skutočný príbeh zrodu Hitlerovho monštra (Heydrich: Muž so...

Zdroj Nezávislý filmový portál z dňa 3. 6. 2017  •  Ján Kubiš  •  7


Režisér CÉDRIZ JIMENEZ natočil film HEYDRICH: MUŽ SO ŽELEZNÝM SRDCOM o jednom z najnebezpečnejších predstaviteľov nacistického režimu a statočných mužoch i ženách československého odboja, ktorí sa postarali o jeho zničenie. Meteorický vzostup Reinharda Heydricha medzi najvyššie postavených nacistických dôstojníkov bol rovnako neúprosný a neľútostný ako hrôzy, ktoré spôsobil obyvateľom Európy v období pred 2. svetovou vojnou aj počas nej. S nacistickou ideológiou ho zoznámila manželka Lina, aristokratka, ktorá mu počas vzostupu k moci stála verne po boku. Heydrich sa stal hlavným strojcom "Konečného riešenia" a zastaviť ho sa zdalo nemožné. Lenže malá skupinka bojovníkov odboja vycvičená v Británii a riadená exilovou vládou Československa sa s tým nechcela len tak zmieriť. Parašutisti vedení Jozefom Gabčíkom a Jánom Kubišom odvážne zaútočili na Heydrichove auto prechádzajúce ulicami Prahy a smrteľne ho zranili. Vďaka ich akcii sa Reinhard Heydrich stal najvyššie postaveným nacistickým dôstojníkom zabitým počas 2. svetovej vojny.

30. decembra 2016

FOTO Česká reportérka zostavila rebríček najsexi hokejistov:...

Zdroj RSS - Šport z dňa 30. 12. 2016  •  Ján Kubiš  •  9

Ovládol anketu o najkrajšieho hokejistu. Slovenský gólman Jaroslav Janus (27) slávi úspechy nielen v bránke Litvínova, ale aj u nežného pohlavia. Reportérka portálu iSport.cz Simona Kubišová totiž zostavila rebríček pätnástich najväčších fešákov hrajúcich v českej extralige, do ktorého zaradila až štyroch Slovákov.

15. júla 2016

Kubiš v OSN:Irak môže poraziť IS, ale musí vedieť, čo bude...

Zdroj 24hod.sk z dňa 15. 7. 2016  •  Ján Kubiš  •  11

Osobitný vyslanec OSN pre Irak, slovenský diplomat Ján Kubiš dnes Bezpečnostnej rade OSN povedal, že Iračania sú schopní poraziť tzv. Islamský štát (IS) - ukázali to nedávne ...

14. júla 2016

Známy sexuológ o kríze stredného veku: Dôvod, prečo Figeľ...

Zdroj Topky z dňa 14. 7. 2016  •  Ján Kubiš  •  11

BRATISLAVA - Prežíva 56-ročný kresťanský demokrat Ján Figeľ krízu stredného veku? To je otázka, ktorú si položilo celé Slovensko po zverejnení tajnej komunikácie medzi ním a jeho exhovorkyňou Natáliou Žembovou. Žeby vzplanula iskra lásky? O tom, čo ženie starších mužov so záväzkami do lásky s veľkým vekovým rozdielom, sme sa poradili so známym sexuológom Ivanom Kubišom.

7. mája 2016

Kubiš: V Iraku ostalo po odsune IS vyše 50 masových hrobov

Zdroj 24hod.sk z dňa 7. 5. 2016  •  Ján Kubiš  •  9

Ján Kubiš. Foto: TASR/Vladimír Benko

Na území Iraku sa našlo niekoľko masových hrobov: Zločiny...

Zdroj Topky z dňa 7. 5. 2016  •  Ján Kubiš  •  11

NEW YORK - Vyše 50 masových hrobov sa dosiaľ našlo v častiach Iraku predtým ovládaných extrémistickou skupinou Daeš. V prejave na pôde Bezpečnostnej rady OSN to v piatok povedal osobitný vyslanec OSN pre Irak Ján Kubiš s tým, že ide o "jasný dôkaz zločinov" spáchaných Daeš, informovala stanica BBC.

2. marca 2016

Smer chce na šéfa OSN nominovať Lajčáka, podľa Fica má šancu...

Zdroj domov.sme.sk z dňa 2. 3. 2016  •  Ján Kubiš  •  10

Záujem kandidovať netají ani exminister zahraničných vecí a súčasný osobitný predstaviteľ generálneho tajomníka OSN v Iraku Ján Kubiš.

10. júla 2015

Jamie Dornan sa už nevie dočkať, ako spácha atentát na...

Zdroj SME online z dňa 10. 7. 2015  •  Ján Kubiš  •  15

Žiadna postava mi nebola taká blízka ako Ján Kubiš, hovorí írsky herec.

23. júna 2015

Kubiš: Slovensko je vo výnimočnej situácii, má silnú...

Zdroj Pravda.sk - Správy z dňa 23. 6. 2015  •  Ján Kubiš  •  19

Slovensko má veľmi silnú diplomatickú elitu, povedal exminister zahraničných vecí Ján Kubiš, ktorý v súčasnosti pôsobí ako vedúci misie OSN v Iraku.

Kubiš: Slovensko má veľmi silnú diplomatickú elitu

Zdroj SME ONLINE - Z domova z dňa 23. 6. 2015  •  Ján Kubiš  •  17

Jána Kubiša a Miroslava Lajčáka niektoré médiá uvádzajú ako možných nástupcov generálneho tajomníka OSN Pan Ki-muna.

21. júna 2015

Bratislavská lýra

Zdroj Čo to je - dnešné výročia z dňa 21. 6. 2015  •  Ján Kubiš  •  15

Slovenská republika hudobná súťaž. Prvý ročník festivalu populárnej piesne sa začal 23. 6. 1966. Ocenenia: Zlatá Bratislavská lýra 1966 - Karel Gott - (Vieroslav Matušík/Eliška Jelínková) - pieseň Mám rozprávkový dom 1967 - Eva Pilarová - (Bohuslav Ondráček/Jan Schneider) - pieseň Rekviem 1968 - Marta Kubišová - (Jindřich Brabec/Petr Rada) - pieseň Cesta 1969 - Karel Černoch- (Karel Černoch/Pavel Žák) - pieseň Píseň o mé zemi 1970 - Marcela Laiferová - (Ivan Horváth/Ivan Úradníček) - pieseň Slová 1971 - Hana Ulrychová - (Bohuslav Ondráček/Zdeněk Borovec) - pieseň Spoutej mě 1972 - Eva Máziková - (Miroslav Brož/Tibor Grünner ) - pieseň Krédo 1973 - Pavel Bartoň - (Zdeněk Marat/Vladimír Poštulka - pieseň Tou dálkou 1974 - Karol Duchoň - (Pavol Zelenay/Tibor Grünner) - pieseň Zem pamätá 1974 - Helena Vondráčková - (Jindřich Brabec/Jiří Aplt) - pieseň Malovaný džbánku 1975 - Waldemar Matuška - (Bohuslav Ondráček/Zdeněk Borovec) - pieseň Pláňka 1976 - Jana Kocianová - (Pavol Zelenay/Ľuboš Zeman) - pieseň Pár nôt 1977 - Modus - (Ján Lehotský/Kamil Peteraj) - pieseň Úsmev 1978 - Marika Gombitová - (Pavol Hammel/Kamil Peteraj) - pieseň Študentská láska 1979 - Lešek Semelka - (Pavel Vrba/Lešek Semelka) - pieseň Šaty z šátků 1980 - Marcela …

16. marca 2015

Post predstaviteľa EÚ pre strednú Áziu získal Peter Burian

Zdroj Pravda.sk - Správy z dňa 16. 3. 2015  •  Ján Kubiš  •  18

Ďalší slovenský diplomat Ján Kubiš sa vo februári stal osobitným predstaviteľom OSN pre Irak. Miroslav Jenča je novým poradcom OSN pre politické záležitosti.

14. marca 2015

OSN: Generálny tajomník vymenoval Slováka Jenču za svojho...

Zdroj Týždeň z dňa 14. 3. 2015  •  Ján Kubiš  •  18

Jenča je bol šéfom kancelárie exministra zahraničných vecí Jána Kubiša

25. februára 2015

Pan Ki-mun vymenoval Jána Kubiša za šéfa misie OSN v Iraku

Zdroj Spravy.Pozri.sk RSS kanál z dňa 25. 2. 2015  •  Ján Kubiš  •  17

New York 24. februára (TASR) - Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun vymenoval dnes slovenského diplomata Jána Kubiša za svojho nového osobitného predstaviteľa v Iraku a vedúceho Pomocnej misie OSN v tejto krajine (UNAMI). Oznámil to hovorca Pan Ki-muna. Kubiš... so sebou prináša roky skúseností.....

Viac článkov tu...

 
 
Partneri: Online spravodajstvo Mráčik, RSS katalóg, Instagram na SK i CZ, Twitter katalóg, RSS reader TV, Kuchárka, Čítanie, Psychológia, Skratky, Geography exam, Trapasy, Hlavolamy, Vtipy, Nákupné centrum,
Centrum krásy a zdravia, Športové centrum, Bankomaty na Slovensku, Bankomaty v České republice, Vyber školu, Tvoj Lekár, Ponuky práce v zdravotníctve, Online zdravotná poradňa, Tvůj Lékař, Palivové drevo, Tvoj Notár, Tvůj notář, Sudoku for Kids, Road for Kids, Pair for Kids, Hanoi for Kids, 15 for Kids, Grid for Kids, Colours for Kids, Pexeso, Logic, Einstein, Snake, 3 Wheels, Find 8
Design downloaded from free website templates.