Články na internete Tomáš Košický - 102 článkov

Tomáš Košický
Prejdi na stránku:
<< < 1 2 3 4 5 > >>

25. januára 2018

Video: Jurčo bez bodu pri štvrtej prehre Chicaga v rade,...

Zdroj Spravy.Pozri.sk RSS kanál z dňa 25. 1. 2018  •  Tomáš Košický  •  3

NEW YORK 25. januára (WebNoviny.sk) - Hokejisti Toronta Maple Leafs zvíťazili nad hráčmi Chicaga Blackhawks 3:2 po predĺžení v stredajšom stretnutí zámorskej NHL. V dueli sa predstavil jeden Slovák, útočník Chicaga Tomáš Jurčo. Košický rodák odohral 10:48 min, počas ktorých si pripísal dve trestné.....

4. januára 2018

Zašlú slávu horného Gemera pripomínajú už len opustené...

Zdroj Spravodajstvo z horného a stredného Gemera z dňa 4. 1. 2018  •  Tomáš Košický  •  3

Súčasné okresy Gemera sa svojou nezamestnanosťou radia medzi najviac postihnuté na Slovensku. V minulosti prekvitajúce baníctvo a železiarstvo sú už len spomienkou na minulosť. Ani sa nechce veriť, že sa tu kedysi ťažila železná i iné rudy a vyrábalo surové železo. V žiadnom priemyselnom odvetví na území Uhorska nebolo zamestnaných toľko ľudí ako v tunajších baniach, pri vysokých peciach a hámroch. Aj v socializme sa baniam darilo.
Dnes ich veľkú slávu pripomínajú len názvy opustených banských štôlní a vysokých pecí, pomenovaných podľa jednotlivých členoch šľachtického rodu Andrášiovcov.
ZROD TRADÍCIE
Prvé zmienky o baníctve a hutníckom spracovaní kovov na Gemeri pochádzajú už zo začiatku šiesteho storočia. Tamojší obyvatelia pri ložiskách rúd zakladali banícke osady. Neskôr kráľ Belo IV. v trinástom storočí spomína Detrichov železný hámor. Podnikateľmi v baníctve a zakladateľmi železiarskej výroby na hornom toku rieky Slanej boli mešťania z Dobšinej a Rožňavy a neskôr i poddaní z okolitých obcí. Prvým šľachticom, ktorý sa zaoberal baníctvom a železiarstvom bol Pavol Lányi, ktorý v roku 1701 vlastnil železný hámor v Betliari. Významnou mierou sa na ťažbe rúd podieľal aj rod Bebekovcov. Vďaka vlastníctvu baní a výrobe železa sa dostali medzi najmocnejšie uhorské feudálne rody. Po vymretí rodu po meči majetok v doline rieky Slanej, spolu s hradom Krásna Hôrka, pripadol kráľovskej pokladnici. Tu sa začína éra Andrášiovcov. Peter Andráši sa v roku 1578 stal hradným kapitánom. Ku krásnohorskému panstvu patril aj Betliar a 20 obcí, ktoré mu cisár Rudolf II. prenajal na desať rokov. Až jeho vnuk Matej II. dostal v roku 1642 hrad do dedičného vlastníctva.
ROD ZVIAZANÝ S RUDOU A ŽELEZOM
Ťažbou rúd sa síce rodina zaoberala už po získaní panstva, ale s výrobou železa začala neskôr. Skutočným zakladateľom železiarskej tradície bol až Mikuláš I. Andrássy, ktorý získal od cisára Leopolda I. v roku 1669 výlučné právo na dobývanie rúd. Zo šiestich narodených detí s prvou manželkou Klárou Zičiovou ostali nažive len dve – Juraj II, zakladateľ krásnohorsko-monockej vetvy, ktorá sa orientovala na banícku a železiarsku činnosť v rudnom rajóne Krásna Hôrka – Drnava. Druhým synom bol Štefan I, zakladateľ betliarskej vetvy, ktorý mal s manželkou Žofiou Šéredy dvoch synov Františka a Jozefa I. Prvý z nich zomrel bez potomkov. Dedičom sa stal druhý syn Jozef I., ktorý mal sídlo v kaštieli v Nižnej Slanej, kde mal vo vlastníctve bane Gympel a Ignác, jednu slovenskú pec a dva hámre. S druhou manželkou Alžbetou Balassovou mal troch synov. Posledný z nich, Karol I. sa stal významnou osobnosťou betliarskej vetvy rodu. Vlastnil bane na železnú rudu, dve pece a dva hámre v Nižnej Slanej a jeden hámor a dve pece vo Vlachove. V roku 1748 založil Hornouhorskú ťažiarsku spoločnosť. Nie každý z jeho troch mužských potomkov mal záujem o podnikanie v baniach a železiarňach. Len Karol II. sa vážne zaoberal baňami. Podľa jeho návrhu založili Združenie hornouhorských ťažiarov. Často chodil aj do baní, aby sa presvedčil o tamojších pracovných podmienkach. V roku 1790 bolo v Bratislave prijaté Memorandum o zlepšení podmienok podnikania. Vďaka nemu obhájil výsostné právo rodiny na dobývanie rúd, ktoré jej udelil cisár Leopold I. Samotné privilégium však často narúšali ťažiari zo Smolníka. Leopold Andráši, ktorý žil v rokoch 1767 - 1842, venoval osobitnú pozornosť štúdiu baníctva a výroby železa z rúd. Dokonca ako znalca v odbore ho menovali za radcu Hlavného komorsko-grófskeho úradu v Banskej Štiavnici. Takýto titul udeľoval panovník na návrh dvorskej banskej komory len výnimočne súkromným osobám, ktoré sa zaslúžili o rozvoj baníctva. V tom čase vlastnil banské polia pri Rožňave. Neskôr postavil na mieste slovenských pecí vysokú pec Tomáš Huta. Po skromných začiatkoch, kedy sa v jamách či nadzemných pieckach dala tavením získať železná huba, z ktorej sa ručným kovaním stalo kujné železo, začali sa stavať výkonnejšie takzvané slovenské pece. A po nich prišli na rad pilierové vysoké pece. Kým pri prvej technológii bolo možné získať kilogramy železa, pri ďalších už stovky a tisícky tón železa. S menom Karola III. je spojený rozvoj železiarskej výroby na hornom toku rieky Slanej. Bol poslancom uhorského snemu a venoval sa baníctvu i železiarstvu. Študoval aj v západnej Európe. Pochopil, že je nutné zjednotiť drobné majetky. Vo Vlachove, na mieste starších slovenských pecí, postavil dva hámre a vysokú pec. V roku 1845, tesne pred smrťou, založil Spolok gemerských železiarov. Nie všetci členovia rodiny však ťahali za jeden povraz. V roku 1844 prišiel napríklad syn Karola II. Imrich ľahkomyseľnosťou o rodový majetok v Betliari.
REŤAZOVÝ MOST V BUDAPEŠTI

Juraj IV. Andráši (1797 – 1872) z krásnohorsko – monockej vetvy po svojich rodičoch zdedil krásnohorské a štítnické panstvo a železiareň, ktorú v roku 1817 postavila v Drnave jeho matka Mária Festetichová na mieste štyroch bývalých slovenských pecí. Bol županom šarišskej a gemerskej župy a veľa cestoval. Pri študijnej ceste po Švajčiarsku, Francúzsku a Anglicku prešiel všetky významné strediská železiarskej výroby. Pod vedením anglického odborníka Wiliama Buildona postavili v Drnave vysokú pec so zlievarňou, skujňovacie hámre a ďalšie výrobné zariadenia, kde spolu s baníkmi pracovalo viac ako 300 robotníkov. Málokto vie, že práve v Drnavskej železiarni došlo k odliatiu súčiastok pre známy Reťazový (Séčeniho) most v Budapešti. Všetko sa začalo pri plavbe Juraja IV so Štefanom Séčenim z Anglicka, ktorého nadchli londýnske mosty cez Temžu a rozmýšľal, ako v Budapešti spojiť Budu a Pešť cez Dunaj. V Londýne sa stretol s odborníkom na stavbu mostov Wiliamom Thierny Clarkom, ktorý Séčenimu predložil návrh zväčšenej verzie mosta Marlow Bridge, ktorý spájal dva brehy Temže. Keďže bol mužom činu, hneď začal zisťovať ceny. Keď k cene odliatkov pripočítal náklady na dopravu z Londýna do Uhorska, vyskočili mu sumy, ktoré veľmi predražovali stavbu. Návrh svojho priateľa Juraja IV. Andrášiho, aby ich odliali v Drnavskej zlievarni, nepovažoval za najšťastnejší. Železiarsky závod v Drnave bol pritom považovaný za vzorový v celom Uhorsku. Už v polovici 19. storočia dosiahla železiareň ročnú výrobu 1 512 ton surového železa, z ktorého takmer 680 ton sa použilo na výrobu odliatkov. Na vlastné náklady a podľa technickej dokumentácie nechal Juraj IV. odliať jeden diel, ktorý dopravil do Budapešti. Tam ho odborníci podrobili dôkladným technologickým skúškam. Konštatovali, že odliatok má požadované parametre a bez obáv sa bude môcť použiť na stavbu projektovaného mosta. Tak získal gróf Juraj IV. Andráši najvýznamnejšiu objednávku v dejinách drnavskej zlievarne, kde boli následne odliate dielce a súčiastky Reťazového mosta v Budapešti. Predpokladá sa, že diel, ktorý sa nachádza v múzeu na hrade Krásna Hôrka, je práve onen skúšobný, ktorým gróf presvedčil o technickej vyspelosti drnavskej zlievarne. Základný kameň stavby mosta bol položený 24. augusta 1842 a výstavba bola ukončená v roku 1849. Most bol v tom čase považovaný za jeden z divov sveta. Traduje sa, že keď po ňom prvýkrát prešiel cisár František Jozef I., označil Drnavu za „Malú Pešť“. V Budapešti hlásalo slávu gemerského železa aj zábradlie dunajského korza či kandelábre, na ktorých bola uvedená Drnavská železiareň. V roku 1851 sa železiareň prezentovala aj na prvej svetovej výstave v Londýne. Iste aj vďaka tomu mohli v Drnave odliať pre londýnsku metropolu známe červené telefónne búdky. O štyri roky neskôr, na priemyselnej výstave v Paríži, udelili železiarni medailu druhého stupňa.
ŽELEZNÝ GRÓF EMANUEL A JEHO SYN GEJZA

Emanuel Andráši (1821 – 1891) bol po skončení štúdia v roku 1847 zvolený za turnianskeho župana. Po revolúcii, kde sa Andrášiovci veľmi angažovali a brat Július bol v neprítomnosti odsúdený na trest smrti obesením, bratia Emanuel, Aladár a spomínaný Július spoločne cestovali po Indii, Egypte a ďalších krajinách. Až po Rakúsko – Uhorskom vyrovnaní sa Manó začal venovať baníctvu, základom ktorého boli banské polia v okolí Vlachova a Nižnej Slanej, železiarstvu s vysokou pecou vo Vlachove a starými slovenskými pecami s hámrom v Nižnej Slanej. V roku 1867 nechal postaviť v Nižnej Slanej vysokú pec Etelka huta nazvanú po matke a o tri roky neskôr aj druhú vysokú pec Karlova huta podľa otca. Vtedy tiež navrhol založiť akciovú spoločnosť Šalgótarjanskej rafinérie s cieľom dodávať surové železo z Gemera na výstavbu koľajníc. A medzitým skupoval ďalšie bane a železiarne, keďže rozdrobené mali menšiu šancu prežiť. Pribudla vysoká pec v Brzotíne, železiarsky komplex v Slavci, vysoká pec Jakobína a železiareň v Betliari od dedičov grófa Tomáša Nádašdyho o ktorú prišiel spomínaný Imrich Andráši. Bola to moderná železiareň s prvou pudlovňou a valcovňou železa v Uhorsku, ktorú postavili dvaja technici z Anglicka – Evans a Dobbs. Postupne sa mu podarilo zdvojnásobiť pôvodný vklad betliarskej rodiny. Spoločne s Jurajom IV. v Drnave, potom, čo založil spolok Hornouhorských železiarov, bol Emanuel zvolený za jeho predsedu. Spoločne sa zasadili o výstavbu železničnej trate Bánréve – Dobšiná a po smrti Juraja IV. založil Rímavskomuránsku – šalgotárjánsku železiarsku účastinnú spoločnosť, v skratke známu ako RIMA, kde sa stal Emanuel členom správnej rady a najväčším akcionárom spoločnosti. Nečudo, že mu prischol titul Železný gróf. Po smrti Emanuela Andrášiho v roku 1891 zdedil celý majetok betliarskeho panstva jeho syn Gejza Andráši. Aby obstál v konkurencii, vytvoril železiarsku a banskú spoločnosť. Tá už však mala v tom čase zastarané technické vybavenie a tak ju v roku 1900 predal spoločnosti RIMA. Hoci po splynutí spoločností sa stal akcionárom a členom vedenia, lákala ho politika. Stal sa poslancom uhorského parlamentu za mesto Rožňava a neskôr ministrom vnútra a ministrom zahraničných vecí Uhorska. Syn Juraja IV. Dionýz Andráši dal železiareň a banský majetok do prenájmu. A aký bol ďalší osud baní a železiarne? Ešte z polovice 20. storočia existujú údaje o ťažbe niektorých baní v obciach, kde stáli andrášiovské železiarne. Poslednou aktívnou činnosťou gemerských i andrášiovských železiarní bolo zásobovanie železiarne v Diosgyori surovým železom.
POOHLIADNUIE ZA ANDRÁŠIOVCAMI
Historici sa zhodujú v tom, že zohrali významnú úlohu nielen na Gemeri, ale v rámci celej monarchie a pomohli vrátiť tunajšiemu kraju po stredoveku stratenú slávu. Na rudných ložiskách v ich vlastníctve sa nachádzala železná ruda z ktorej sa vyrábalo najkvalitnejšie surové železo v Uhorsku. V baniach a železiarňach, ktoré postavili, zamestnávali mnohých robotníkov a kvalifikovaných odborníkov, čo malo veľký vplyv na kultúrnu a životnú úroveň obyvateľov. Dnes túto slávnu minulosť pripomínajú len názvy opustených banských štôlní a vysokých pecí, pomenovaných podľa jednotlivých členov ich rodiny.
NASTALI SMUTNÉ ČASY
Osemdesiatštyriročného Ing. Arpáda Kavečankyho, bývalého riaditeľa závodu Železorudné bane v Nižnej Slanej, sme zastihli v jeho dome v Rožňave. V rokoch 1966 až 1979 bol hlavným inžinierom, od roku 1979 do 30. júna 1989 zastával post riaditeľa, aby v prvom možnom termíne odišiel do dôchodku. Spomínal si ako v roku 1969 položili základný kameň závodu, aby o päť rokov neskôr vyrobili a odovzdali prvý praženec. V tom čase ťažili okolo 750 tisíc ton rudy, z ktorej dokázali vyrobiť 380 tisíc ton peletiek s vysokým, takmer 55 percentným podielom železa. Dodávali ich do košických železiarní, no po nástupe nových majiteľov v roku 2008 dodávky skončili. Práve v rokoch 1995 až 2000 ťažili rekordných jeden milión tón sideritu, pričom závod zamestnával 1 450 ľudí a celá dolina žila z baníctva. Nastali smutné časy, kedy bane, v ktorých sa neťažílo, museli zatopiť. A pritom zásoby rudy sa odhadovali ešte tak na 15 rokov pri rekordnej ťažbe milión ton ročne. Zaujímavé skutočnosti priblížil bývalý riaditeľ v súvise s odkazom šľachtickej rodiny. Ani v ťažkých päťdesiatych rokoch neuvažovali v doline nad premenovaním názvov baní či hút. A tak dodnes prežili technické pamiatky ako sú Karlova či Etelka huta, pripomínajúce krstné mená členov rodiny Andrášiovcov. Len škoda, že sa pod ne podpísal zub času. Hoci Etelku sa združenie Barbora chystá rekonštruovať.
Marián Šimkulič
 

27. decembra 2017

Futbalový klub Slovtranszgas Jablonov n/T. pôsobil v piatej...

Zdroj Spravodajstvo z horného a stredného Gemera z dňa 27. 12. 2017  •  Tomáš Košický  •  3

Futbalový klub pod názvom FK Slovtranszgas Jablonov nad Turňou postúpil do V. ligy JZ v roku 1998. Pôsobil v nej do roku 2003, kedy vypadol. Prežil pád mužstiev: Kunova Teplica, Kružná, G. Poloma a N. Slaná. Náš spolupracovník Ing. Štefan Tomášik napísal príspevok o ňom. Čerpal k nemu informácie z novín, rovnako aj fotografie získal z novín okrem farebnej fotografie Františka Juhásza. Príspevok obsahuje súpisky Jablonova, zostavy, výbor, trénerov, štatistickú tabuľku, informácie o zimných sústredeniach, príčiny vypadnutia a fotografie.
Súpiska Jablonova n/T. 1998 - 1999: Adrián Becze (jesenná časť), Róbert Balázs, Tibor Kardosz, Miroslav Matkobiš (ZVS v jarnej časti) , Štefan Dányi – Štefan Korán, Roman Polyák (jarná časť), Jozef Pacola (ZVS v jarnej časti), Marcel Derján (hosťovanie v jarnej časti), Martin Fifík, Gabriel Bernáth, Jozef Daniel (jesenná časť), Ján Kuchárik (ZVS), Alfonz Viszlay, Erik Poruban, Ľubomír Spišák (jesenná časť), Tibor Bartók, Zsolt Kardosz (jesenná časť), Milan Benco, František Juhász, Peter Hutník, Peter Lengyel, Rastislav Lukáč (ZVS), Štefan Spišák (jarná časť), Peter Zuzčin, Luděk Ragan, Ladislav Ragan, Luděk Václavík, Rastislav Miháľ (jesenná časť), Marián Seleš, Zsolt Strama (obaja jesenná časť), Štefan Pacura (ZVS), Stanislav Kapitančík, Radoslav Marhefka, Vladimír Mašlej (všetci traja ZVS v jesennej časti), Vendelín Baran (ZVS v jarnej časti), Havranko (jarná časť), Arpád Erdélyi (jarná časť), Beňák, Albert Rohály (jesenná časť).
Jesenná časť: Becze / Balázs – Daniel, Ľ. Spišák, Bernáth, Hutník – Marhefka, Z. Kardosz, Fifík, Viszlay – Juhász / Marhefka, Korán
Iná zostava: Becze / Balázs – Bernáth, Ľ. Spišák, Fifík, Hutník – Korán, Z. Kardosz, Juhász, Viszlay – Strama, Seleš
Jarná časť: Becze / Balázs – Bernáth, Derján, Š. Spišák, A. Erdélyi / Bartók – Pacola, Polyák, Fifík, Viszlay – Korán, Juhász
Súpiska Jablonova n/T. 1999 - 2000: Adrián Becze, Miroslav Matkobiš (ZVS v jesennej časti) Zoltán Köteles, Pavol Ungváry – Štefan Korán, Miroslav Gamba, Jozef Daniel (jarná časť, prestup), Zsolt Strama, Róbert Erdélyi (jarná časť), Alfonz Viszlay, Tibor Bartók, Gabriel Bernáth, František Juhász, Róbert Lőrinc, Martin Fifik, Marián Krompaský (na jar prestup), Erik Poruban, Ján Szuvák, Štefan Spišák, Marián Miko (jarná časť), Ján Pástor, Jozef Pacola (obaja ZVS v jesennej časti), Vendelín Baran (ZVS v jesennej časti), Roman Polyák, Ronald Štefan, Beňák.
Zostava na jeseň: Becze – Bernáth / Beňák / Bartók, Š. Spišák, Szuvák, R. Lörinc / Baran – Pacola / Strama / Bartók, Gamba, Krompaský, Fifík – Korán, Juhász / Strama
Zostava na jar: Becze – G. Bernáth / Daniel, Š. Spišák, Szuvák, R. Lörinc - Fifík, Gamba, Krompaský / R. Erdélyi, Viszlay – Korán, Juhász / Krompaský
Súpiska Jablonova 2000 - 2001: Adrián Becze (jesenná časť), Juraj Paperák, Ladislav Spišák – Štefan Korán, Jozef Daniel, Alfonz Viszlay, Tibor Bartók, Gabriel Bernáth, František Mikuš (ZVS), František Juhász, Pavol Orosi (ZVS v jarnej časti), Radoslav Kochan (ZVS), Ján Sivák (jarná časť, hosťovanie z V. Idy), Róbert Lőrinc, Július Balta, Miroslav Mihók (ZVS v jarnej časti), Pavol Bochnovič (ZVS v jarnej časti), Vladimír Cárik (ZVS), Peter Kačeňák (ZVS), Erik Poruban, Štefan Spišák, Ján Szuvák, Ladislav Lőrinc (jarná časť), Miroslav Gamba, Martin Fifik, Marián Krompaský, Róbert Erdélyi, Marián Miko (všetci 5 jesenná časť), Kamil Pitoňák (ZVS v jarnej časti), Pavol Kačeňák (ZVS), Peter Hutník, Tomáš Medvec (ZVS), Štefan Bača (ZVS), Pavol Ungváry, Róbert Mathé, Roman Polyák.
Zo zápasu Jablonov n/T. – Šaca, 1999  Jeseň 1999  Z derby zápasu Jablonov n/T - Štítnik 2002 - 2003  Hráč Jablonova n /T. Miroslav Gamba pri zakladaní akcie, zápas Jablonov n. /T – V. Opátske 3:1 , jeseň 2000    Zo zápasu Jablonov – Kunova Teplica, vpravo František Juhász, jeseň 2000  Zo zápasu Jablonov n/T - Košická Nová Ves 2002   Zo zápasu Jablonov n/T - Košická Nová Ves 2002 Zo zápasu G. Poloma - Jablonov n/T  jeseň 2000 Zostava v jesennej časti: A. Becze – Bernáth / Daniel, Š. Spišák, J. Szuvák, R. Lörinc - Erdélyi / Mikuš, Fifík, Gamba, Viszlay – F. Juhász / Erdélyi, Korán / Krompaský
Zostava v jarnej časti: J. Paperák - Bernáth / Daniel, J. Szuvák, Mathé, R. Lörinc - J. Daniel / Mikuš, Š. Spišák , Orosi, A. Viszlay – F. Juhász, Š. Korán
Súpiska Jablonova n/T. 2001 - 2002: Adrián Becze (jesenná časť), Juraj Paperák, Tibor Kardosz, Stanislav Suchý (ZVS v jesennej časti) – Štefan Korán, Marián Krompaský, Štefan Szciranka (z Hrhova), Alfonz Viszlay, Martin Fifík, Marcel Derján (z Turne), Július Balta, Tibor Bartók, Ján Szuvák (od jarnej časti, návrat z Turne), Pavol Ungváry, Jozef Daniel, František Juhász (jesenná časť), Radoslav Kochan (ZVS), Pavol Orosi (ZVS do 30.9. 2001), Karol Balázs, Róbert Lőrinc, Gabriel Bernáth, Ján Pangrác - Piter (ZVS v jarnej časti), Erik Poruban, Ladislav Miliczký, Pavol Orlej (ZVS v jesennej časti), Štefan Szilasi, Pavol Janoško (ZVS v jesennej časti), Roland Drenko (jesenná časť), Pavol Suchý, Attila Balázs.
Zostava doma so Smižanmi: Paperák – Bernáth , Derján, Balta, Lőrinc – Daniel , Bartók, Fifík, Viszlay - Szuvák, Korán
Zostava v Nálepkove: Paperák – Bernáth, Derján, Balta, Lőrinc (Korán) - Daniel, Bartók, Fifík, Viszlay - Szciranka, Szuvák (Krompaský)
Zostava vonku proti Lokomotíve B: Paperák – Bernáth, Derján, Balta (50. Korán), Lörinc - Daniel, Viszlay (86. Pangrác - Piter), Fifík, Ungváry - Bartók, Szuvák
Základná zostava na jeseň (od sep. 2001): Becze – Bernáth, Derján, Balta, Lőrinc – Daniel, Ungváry, Fifík, Viszlay - Szciranka, Krompaský
Súpiska Jablonova n/T. 2002 - 2003: L. Spišák, J. Paperák, J. Proks, T. Kardosz st. – R. Lörinc, M. Belán, G. Bernáth, A. Viszlay, W. Viszlay, Š. Szilasi, T. Kardosz, P. Juhász, M. Szabó, R. Tamáš, Š. Szciranka, G. Spišák, J. Szuvák (jesenná časť), J. Balta, J. Daniel, F. Juhász, T. Bartók, Š. Korán, Zs. Lipták (jesenná časť), R. Štefan, P. Lipták, P. Ľupták, A. Kovács (jesenná časť), Garguš, E. Stacho, P. Ungváry, T. Kohút, P. Steiner, B. Novický (všetci traja ZVS v jesennej časti), Z. Kardosz, K. Balázs, J. Pangrác – Piter (ZVS do 30.9.2002), P. Orlej (ZVS v jesennej časti).
brankári: L. Spišák, J. Paperák, J. Proks, P. Ungváry, T. Kardosz st.
obrancovia: R. Lörinc, G. Bernáth, M. Szabó, R. Tamáš, J. Balta, Š. Szilasi, A. Kovács, Garguš
záloha: Viszlay, T. Kardoš, T. Bartók, Zs. Lipták (jesenná časť), R. Štefan, P. Lipták, J. Daniel, E. Stacho, P. Ungváry, Z. Kardosz, A. Viszlay
útočníci: P. Juhász, Š. Szciranka, G. Spišák, F. Juhász, J. Szuvák
Doma s Nálepkovom: L. Spišák – Szabó, Bernáth, Kovács, Novický - Bartók, Kardoš, Daniel, Lipták - P. Juhász, F. Juhász, striedali Tamás, Szilasi
Doma so Štítnikom: Ungváry - Lörinc, Tamáš, Bernáth, Szabó, Viszlay, Szilasi, Kardoš, Belán, Juhász, Szciranka (Paperák). 

1998-1999
1. Závadka 26 16 8 2 63:23 53 2. Smižany 16 17 3 6 67:23 54 3. Koš.N. Ves 26 15 4 6 55:29 49 4. Kráľovce 26 15 2 9 52:34 47 5. Šaca 26 13 7 6 55:32 46 6. Žakarovce 26 14 3 9 61:36 45 7. Helcmanovce 26 11 6 9 46:39 39 8. G. Poloma 26 9 6 13 37:39 33 9. Jablonov n/T 26 10 3 13 31:53 33 10. Harichovce 26 10 2 14 50:61 32 11. Ťahanovce 26 8 2 16 36:62 26 12. Teplička 26 7 3 16 30:65 24 13. N. Myšľa 26 8 0 18 42:68 21 14. K. Teplica 26 1 1 24 14:82  1     1999 - 2000 1. Šaca 26 20 4 2 71:15 64 2. Žakarovce 26 16 5 5 55:18 53 3. Smižany 26 14 5 7 53:31 47 4. Koš.N. Ves 26 15 1 10 55:29 46 5. Kráľovce 26 12 6 8 45:37 42 6. Kluknava 26 11 6 9 45:37 39 7. Helcmanovce 26 10 3 13 36:36 33 8. Jablonov n/T 26 10 3 13 40:44 33 9. Teplička 26 10 2 13 31:44 32 10. Harichovce 26 8 7 11 33:50 31 11. Ťahanovce 26 9 4 13 34:46 31 12. Gem.Poloma 26 8 5 13 33:53 29 13. M. Ida 26 7 4 15 30:61 25 14. Kružná 26 2 5 19 19:79 11      2000 - 2001
1. Žakarovce 26 20 3 3 98:33 63 2. Koš. N. Ves 26 18 4 4 78:30 58 3. Rudňany 26 16 3 7 78:40 51 4. Smižany 26 11 7 8 43:33 40 5. Helcmanovce 26 11 4 11 53:45 37 6. Jablonov n/T 26 11 4 11 47:42 37 7. Harichovce 26 12 1 13 44:54 37 8. V. Opátske 26 11 3 12 59:57 36 9. Kluknava 26 10 3 13 38:55 33 10. Kráľovce 26 9 5 12 37:53 32 11. Teplička 26 10 2 14 38:61 32 12. Kunova Teplica 26 9 3 13 45:61 31 13. Ťahanovce 26 9 3 14 51:65 30 14. G. Poloma 26 2 0 24 21:101 3               2001 -2002   1. Koš. N. Ves 26 21 3 2 91:26 66 2. Rudňany 26 17 5 4 62:22 56 3. Smižany 26 13 5 8 47:30 44 4. Nálepkovo 26 11 5 10 51:48 38 5. Harichovce 26 11 4 11 57:49 37 6. Helcmanovce 26 11 3 12 37:49 36 7. Prakovce 26 11 2 13 52:50 35 8. Jablonov n/T 26 10 4 12 29:39 34 9. V. Opátske 26  9 6 11 57:58 33 10. Kráľovce 26 10 2 14 46:46 32 11. Nižná Slaná 26  9 3 14 46:59 30 12. Kluknava 26  9 3 14 34:70 30 13. Teplička 26 10 2 14 37:55 29 14. Lokomotíva B 26  6 1 19 38:83 19 Poznámka: Tepličke po skončení súťaže ŠTK odrátala 3 body
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2002 - 2003
1. Rudňany 26 18 0 8 83:37 54 2. V. Opátske 26 13 5 8 58:44 44 3. Chrasť 26 13 4 9 51:37 43 4. Harichovce 26 13 3 10 42:40 42 5. Sp. Vlachy 26 14 0 12 43:52 42 6. Smižany 26 12 5 9 49:35 41 7. Prakovce 26 12 5 9 49:43 41 8. Nálepkovo 26 13 1 12 44:42 40 9. Krášovce 26 12 3 11 55:55 39 10. Šaca 26 10 6 10 48:43 36 11. Helcmanovce 26 10 6 10 36:34 36 12. Ťahanovce 26 8 6 12 40:61 27 13. Jablonov n/T 26 2 2 22 22:82 8 14. G. Poloma 26 2 0 24 21:101 3     Tréneri
1998/1999 jesenná časť Ľubomír Spišák, jar 1999 Štefan Korán
1999/2000 – Vojtech Köteles
2000/2001 – 2001/2002 Štefan Korán
2002/2003 – Štefan Korán, po 7. kole Dušan Kebíšek
Výbor
Predseda: Ing. František Kusztván
Členovia: Pavol Kardoš, Erik Poruban
Tabuľka - umiestnenia, bodový zisk, najlepší strelec
sezóna jeseň celokove najlepší strelec 1998-1999 9. miesto 17 bodov 9. miesto 33 bodov Marian Seleš 9 gólov 1999-2000 4. miesto 22 bodov 8. miesto 33 bodov Štefan Korán – 9 gólov 2000-2001 5. miesto 24 bodov 6. miesto 37 bodov František Juhász – 10 gólov 2001-2002 6. miesto 20 bodov 8. miesto 34 bodov Marián Krompaský – 10 gólov 2002-2003 14. miesto 4 body 14. miesto 8 bodov Peter Juhász, Štefan Szciranka -3 góly Sústredenie jar 2001
Pred jarnou časťou mužstvo absolvovalo sústredenie na Zemplínskej Šírave, odohralo zápasy s Pavlovcami a Vysokou a neskôr s Betliarom.
Sústredenie jar 2002
Mužstvo absolvovalo sústredenie v Zlatej Idke a odohralo prípravné zápasy so súpermi: Lipovník, Rožňava, Rudná, Buzica, Moldava a Krh. Podhradie.
Príčiny vypadnutia
Už jar 2002 naznačila problémy so streleckou koncovkou a úzkym kádrom. Po sezóne 2001 – 2002 odišli z kádra skúsení hráči: Derján, Fifík, Krompaský, či Balta zanechal aktívnu činnosť. Noví hráči Zs. Lipták z Kružnej, Kovács z Gemerskej Polomy, Kardoš, G. Spišák, P. Juhász z Turne ich nenahradili. V jarnej časti sa naviac káder oslabil o vojakov, Kovácsa či Szuváka.


Pripravil: Ing. Štefan Tomášik
 

19. decembra 2017

Bezbolestné odstránenie dioptrií v Oftume

Zdroj Nazdravie.sk z dňa 19. 12. 2017  •  Tomáš Košický  •  3

Mnohí si už ani nevieme predstaviť život bez dioptrických okuliarov či kontaktných šošoviek. Vedzte ale, že zmeniť sa to dá! Košická klinika laserovej chirurgie oka Oftum ponúka pacientom revolučné a moderné spôsoby odstránenia dioptrií laserom. Za kvalitou pána profesora Tomáša Juhása a doktora Tomáša Juhása ml. cestujú pacienti z rôznych kútov sveta, kliniky Oftum v Košiciach, Prahe a Astane sa pýšia viac ako 30 000 spokojnými pacientmi z rôznych kútov sveta, nechýbajú ani pacienti z exotických destinácií ako Zimbabwe, Austrália, Amerika či Rusko. Klinika disponuje laserami všetkých troch generácií: povrchové metódy PRK/Lasek, tradičný Lasik a unikátny bezbolestný laser 3.generácie, ReLEx SMILE.
Príspevok Bezbolestné odstránenie dioptrií v Oftume zobrazený najskôr Nazdravie.sk.

5. novembra 2017

Futbalové mužstvá týmto kolom aj na hornom Gemeri ukončili...

Zdroj Spravodajstvo z horného a stredného Gemera z dňa 5. 11. 2017  •  Tomáš Košický  •  3

Posledné kolo majstrovských futbalových zápasov základnej časti súťaží 2017/2018 na hornom Gemeri malo niekoľko pozitívnych, ale aj negatívnych výsledkov. Medzi tie prvé môžeme zaradiť predovšetkým víťazstvo štvrtoligových futbalistov z FK Krásnohorské Podhradie, ktorí sa rozlúčili so svojimi divákmi v poslednom jesennom kole nad lídrom súťaže MFK Medzev dvojgólovým víťazstvom. Čo nás mrzí najviac je množstvo žltých kariet a jedna červená karta v zápase VI. ligy medzi FK Štítnik a OTJ Honce,
v ktorom síce domáci hladko zvíťazili, ale na domácom ihrisku by si také skúsené domáce mužstvo karty akejkoľvek farby malo odpustiť. Futbal chvália góly, nie karty. Z technických dôvodov sa nehral zápas v Rožňavskom Bystrom s Tatranom Betliar. Strelcom kola bol z mužstiev dospelých P. Pál Baláž z Jablonova n/T, ktorý skóroval tri razy. Pochvalu si zaslúžia aj naši dorastenci hrajúci v III. dorasteneckej lige v skupine Košicko-gemerskej, keď jeseni tri z nich obsadili 3 najvyššie priečky v tabuľke. Sú to: FK Hrhov, MFK Rožňava a FK Krásnohorské Podhradie. To v tejto súťaži z naej strane dávno nebolo. Z dorastencov v tomto kole najlepšie mieril Tomáš Revúcky z Krh. Podhradia, ktorý trafil do súperovej brány až štyri razy. Pochváliť musíme i návštevnosť na dorasteneckom zápase v Hrhove s MFK Rožňava, ktorý sledovalo až 90 divákov. Oproti účasti divákov na zápase Gemerská Hôrka - Maratón Seňa, ktorý sa hral v Gemerskej Polome, kde prišlo iba 18 divákov, je to obrovský rozdiel. Peknú návštevu v ostatnom kole zaznamenali v Rožňave, kde si zápas III. ligy dospelých prišlo pozrieť 500 divákov, ale tiež v Krásnohorskom Podhradí narátali v hľadisku 300 divákov. Teraz si už iba zaželajme, aby počas zimnej prestávky, ktorá týmto kolom začína aj u nás, sa futbalisti posilnili, ošetrili zranenia, pripravili sa na ďalšie zápasy a v marci smelšie vyšli na naše upravené trávniky dokončiť futbalový ročník jarnou časťou súťaží. 
DOSPELÍ
III. LIGA VÝCHOD - 16. kolo
MFK Rožňava - Odeva Lipany 1:2 (1:1). G: P. Štyvar - M. Vysočan, P. Vitovič, ŽK: R. Szkokan, V. Babik, P. Gere – J. Blaško, J. Dlugoš. R: R. Tabaka – L. Dzivjak, B. Marko, DS: Š. Tarcala, Div.: 500.
MFK: G. Pulen – J. Ďuríček, R. Szkokan, M. Gere, V. Babik (79 Zs. Ištók), P. Sappanoš, P. Gere (c ), Y. Koretskyy (87 T. Havko, A. Pál Svedyuk, P. Štyvar, O. Kovchar.

IV. LIGA JUH – 16. kolo
FK Krásnohorské Podhradie – Spartak Medzev 2:0 (2:0). G: M. Mészner 2. ŽK: Š. Kun, T. Hajduk, R. Bartko, M. Mészner - M. Handzuš, P. Palencsár, A. Ribár, P. Horňák. R: M. Bochnovič - K. Micheľ, P. Židišin, DS: J. Tornay, Div.: 300.
FK: R. Bartko – I. Oravec, J. Erdofalvi (c ), T. Revúcky, T. Hajdúk, M. Mészner, Š. Kun, J. Rencsok (89 D. Vozár), K. Zubrický, A. Vaško (66 M. Róth), Z. Breuer.
V. LIGA K – G 14. kolo
FK Gemerská Hôrka - Maratón Seňa 1:2 (1:1). G: O. Váradi - T. Schnurer 2, ŽK: R. Rácz, Z. Szabó - T. Schnurer, M. Džuga, T. Sinovický. R: M. Šoltys - M. Turcsányi, J. Maliňák, DS: M. Koščák. Div.: 18.  
III. liga Východ po 16. kole   IV. liga Juh po 16. kole   V. liga K - G po 13. kole 1. Stropkov 11 4 1 31:11 37 2. Vyšné Opátske 9 4 3 31:15 31 3. Lipany 9 3 4 33:13 30 4. Plavnica 8 6 2 25:14 30 5. Vranov n/T 8 5 3 26:13 29 6. Snina 8 3 5 37:23 27 7. MFK ROŽŇAVA 8 3 5 27:19 27 8. Krompachy 8 1 6 29:26 25 9. Svidník 5 5 5 16:14 20 10 Šarišské Michaľany 5 5 6 16:15 20 11 Veľké Revištia 5 4 7 14:33 19 12 Giraltovce 5 3 8 13:24 18 13 Tatran Prešov B 4 5 7 40:24 17 14 Bardejovská N Ves 3 2 11 13:30 11 15 Sabinov 2 2 12 14:42 8 16 Svit 0 3 13 6:55 3       1. Medzev 13 0 3 54:19 39 2. Kalša 10 2 4 43:18 32 3. Gelnica 10 1 5 31:15 31 4. Strážske 10 1 5 37:36 31 5. Sokoľany 9 2 4 30:21 29 6. Sobrance 8 4 4 44:20 28 7. Geča 9 1 6 36:29 28 8. Čaňa 7 5 4 48:26 26 9. Topoľany 7 2 7 26:31 23 10 Petrovce n/L 6 4 6 32:35 22 11 Rudňany 4 5 7 23:29 17 12 FK KH Podhradie 4 5 7 22:34 17 13 Malá Ida 4 1 10 18:41 13 14 Veľké Kapušany 3 3 10 13:27 12 15 Čičarovce 2 2 12 12:41 8 16 Kechnec 1 2 13 16:63 5       1. Čečejovce 13 10 2 1 36:10 32 2. Slávia Košice 13 9 3 1 31:6 30 3. Ťahanovce 13 9 1 3 34:14 28 4. Perín 13 8 2 3 26:20 26 5. Poproč 13 6 4 3 28:19 22 6. Košická N Ves 13 6 2 5 20:15 20 7. Veľká Ida 13 5 1 7 23:32 16 8. Seňa 13 5 1 7 23:35 16 9. Ždaňa 13 4 2 7 25:32 14 10 Haniska 13 4 1 8 28:27 13 11 Kokšov-Bakša 13 4 1 8 16:23 13 12 LOKO Košice B 12 2 4 6 23:18 10 13 FK GEM HORKA 13 0 0 13 5:67 0 VI. LIGA 14. kolo
Zlatý Klas - Baník Drnava 1:1 (1:1). G: G. Beke – B. Šoltés, ŽK: G. Beke, R. Ferdinand – J. Gorgei, R. Kovács. R: J. Szor – V. Martinko, M. Uharček, DS: J. Bobrik, Div.: 50. 
ZLATÝ KLAS: M. Pavlínyi - G. Ferdinand, A. Labina (c ), G. Beke, D. Zsóri, A. Orvos, M. Makkai, R. Ferdinand, D. Novák, M. Cviba (46 K. Segyo), Cs. Flander (46 P. Mičinsky). 
FK Štítnik - OTJ Honce 5:0 (1:0). G: B. Milko, M. Chochol, Mil. Gallo 3 (1 z PK). ŽK: Mar. Gallo, B. Milko + ČK, J. Fatľa, Mil. Gallo, D. Kakalejčík - J. Tomi, L. Hajdu, N. Gallo, J. Hric. R: L. Gyenes – L. Marton, D. Poťmák, DS: Š. Bodnár. Div.: 50. 
Baník Rožňavské Bystré - Tatran Betliar – nehralo sa. 
Apex Kružná - Gemtex Rudná 1:2 (1:1). G: O. Kerekes – O. Vysoký, L. Dávid. ŽK: bez kariet. R: V. Martinko – D. Poťmák, J. Szor, DS: P. Béreš. Div.: 80. 
ŠK Štítnik - Jednota Krh. Dlhá Lúka 2:2 (1:0). G: Ján Rochl 2 (1 z PK) - J. Gebe, J. Čižmár. ŽK: Jak. Rochl J. Bakeš, G. Tomi – 0. R: G. Rási - M. Nemčko, J. Ďuríček. DS: J. Šmelko. Div.: 70. 
OFK Vyšná Slaná - FK Hrhov 4:1 (1:0). G: P. Zabrel 2, O. Kračún, G. Veverica (vlastný) - G. Veverica (PK). ŽK: V. Baluch, Jer. Barnák, A. Rogos, M. Hadar – 0. R: M. Uharček - L. Gyenes, A. Farkaš, DS: L. Nagy. Div.: 20. 
ŠK Jablonov n/T - Sokol Bohúňovo 5:3 (3:1). G: P. Pál Baláž 3, F. Rohály, P. Milata – D. Betík 2, Š. Tóth. ŽK: T. Kardoš - M. Lukáč, D. Betík, K. Gergely, A. Gergely, ČK: 0 – Sz. Gergely. R: J. Gyenes – M. Šimčák, R. Farkaš, DS: O. Vysoký. Div.: 60. 
     TABUĽKA VI. LIGY PO NEÚPLNOM 14. KOLE
 
1. Vyšná Slaná 13  11  2   0 50:11 35 2. FK Štítnik 14 9 1 4 55:35 28 3. Baník Drnava 14 8 3 3 50:30 27 4. Tatran Betliar 13 8 2 3 28:15 26 5. Krásnohorská Dlhá Lúka 14 7 4 3 45:33 25 6. Gemtex Rudná 13 7 1 5 61:41 22 7. ZK Dlhá Ves 14 6 3 5 43:31 21 8. Sokol Bohúňovo 14 5 3 6 31:41 18 9. Apex Kružná 14 5 2 7 33:36 17 10 ŠK Jablonov n/T 14 5 1 8 35:49 16 11 ŠK Baník Štítnik 14 4 3 7 34:46 15 12 Baník Rožňavské Bystré 13 3 1 9 32:42 10 13 FK Hrhov 14 3 1 10 21:52 10 14 OTJ Honce 14 1 1 12 34:90 4 DORAST
III. LIGA K – G 14. kolo
1 FK Hrhov 14 11 3 0 74:12 36 2 MFK Rožňava 14 11 1 2 41:19 34 3 FK Krh. Podhradie 14 10 0 4 46:14 30 4 MFK Medzev 14 10 0 4 49:33 30 5. FK Šaca 14 8 2 4 44:31 26 6. ŠKO Veľká Ida 14 6 3 5 29:25 21 7. OFK Poproč 14 7 0 7 36:46 21 8. FK Bidovce 14 6 1 7 44:29 19 9. FK Kechnec 14 5 1 8 33:64 16 10 Baník Drnava 14 4 2 8 26:43 14 11 Družstevník Budimír 13 4 1 8 25:27 13 12 LOK Košice B 14 3 1 10 26:51 10 13 Družstevník Malá Ida 14 2 3 9 17:51 9 14 FK Gemerská Hôrka 13 1 0 12 19:64 3    Bidovce - Baník Drnava 6:4 (1:2). G: L. Vaňo 2, F. Hunyor, A. Vrábeľ, D. Sabo, D. Tóth - L. Buday, T. Lipták, T. Fábián, D. Tisza. ŽK: F. Hunyor, A. Vrábeľ - 0. R: P. Slimák, Div.: 25. 
FK Hrhov – MFK Rožňava 5:2 (2:1). G: R. Grosmann, P. Ribár, M. Žiga, P. Kónya, G. Šmajda - B. Harabin, D. Lindák, ŽK: R. Grosmann – R. Ďurský. R: V. Tóth. Div.: 90. 
FK Krh. Podhradie – FK Kechnec 9:0 (5:0). G: T. Revúcky 4, M. Smrek 2, D. Šimko, J. Hovorka, P. Darvaš. ŽK: bez kariet. R: P. Gonos. Div.: 30.
OSTATNÉ VÝSLEDKY KOLA: ŠKO Veľká Ida - FK Junior Šaca 4:4, MFK Medzev - LOKO Košice B 3:2, OFK Poproč - Družstevník Malá Ida 5:0, FK Gemerská Hôrka - Družstevník Budimír - odložené na 24.3.2018.
(MG od)
 

20. októbra 2017

Rozhovor s trénerom Mgr. Dušanom Pollákom okolo futbalu na...

Zdroj Spravodajstvo z horného a stredného Gemera z dňa 20. 10. 2017  •  Tomáš Košický  •  3

Náš dlhoročný spolupracovník v oblasti futbalu Ing. Štefan Tomášik pripravil rozhovor s bývalým sekretárom ObFZ Rožňava, bývalým trénerom Gemerskej Hôrky a Rožňavy a v súčasnosti trénerom Kechneca Mgr. Dušanom Pollákom.
 
 • Čo si myslíte o situácii po roku 2011 keď líder 1. triedy odmietol postup do V. ligy Košicko – Gemerskej s výnimkou Tatrana Betliar?
  Je to veľká škoda. Viac klubov z Gemera by 5. lige pomohlo. Je to otázka na kluby, prečo sa postupu bránia. Môže to byť ekonomický problém, alebo hráčsky. Kluby sa pravdepodobne boja, že na túto súťaž nemajú. Prioritou je pre nich hrať radšej v okresnej súťaži o špicu, ako bojovať o záchranu. Je však potrebné nájsť riešenie, aby víťaz I. triedy postúpil vyššie.
 • Aký máte názor na odhlasovanie mužstiev zo súťaží ObFZ Rožňava alebo VsFZ?
  Bohužiaľ pravdepodobne je to tiež otázka financií, alebo hráčskeho kádra. V posledných rokoch je tento trend i vo vyšších súťažiach VsFZ a dokonca i SFZ. V každom prípade sa tým narušuje regulárnosť súťaží a súťaživosť. Je potrebné nájsť riešenie, aby kluby rešpektovali viac súťažný poriadok. Je potrebné sprísniť pravidlá.
 • Čo si myslíte o tréningovom procese v nižších súťažiach?
  Tréningový proces v nižších súťažiach takmer neexistuje, ale je to problém i vyšších súťaží. Dôvodov je viac. Napríklad zamestnanie hráčov / dochádzka do zamestnania/, iné využitie voľného času, štúdium, ale i nezáujem hlavne mladej generácie pracovať zlepšovať sa.
 • Aký máte názor na to, že nastupujú hráči aj nad 40 rokov ale aj mladí 16 roční hráči?
  Kombinácia starší, mladší je ideálna. Starší hráči by mali odovzdávať mladšej skúsenosti. Bohužiaľ dnešná mladá generácia je iná ako pred niekoľkými rokmi. Veľmi ťažko si dá poradiť, alebo  sa urazí. Doba sa však zmenila, preto i funkcionári často strácajú trpezlivosť.
 • V čom vidíte problém postaviť mládežnícke mužstvo v obci?
  V obciach buď chýbajú deti (demografický vývoj), alebo osoba, ktorá by dokázala obetovať svoj voľný čas a venovať sa deťom. Práca s deťmi nie je zaplatená a už som spomenul, aká je dnešná mládež. Musíte mať strašne veľa trpezlivosti, aby ste ju vedeli získať na svoju stranu. Chýba však i podpora zo strany rodičov.
 • S čím súvisí nedostatok trénerov, rozhodcov, funkcionárov?
  Nedostatok trénerov súvisí s znovu s financiami. Malé kluby nedokážu trénerov zaplatiť. Ak si tréner urobí trénersky preukaz a vzdeláva sa potrebuje na to financie, ktoré sa mu v malom klube nevrátia. Je v tomto smere potrebné nájsť riešenie na úrovni futbalových zväzov, samospráv a škôl. Rovnako je to i v otázke nedostatku funkcionárov. V minulosti v kluboch pracovali 4-5 funkcionári, ktorí sa navzájom vedeli potiahnuť. Dnes je to o jednej osobe, akcionárovi. Potom sa stáva, že ak jedného dňa takýto funkcionár skončí, niet náhrady a končí i futbal v obci, meste.
Pripravil Ing. Štefan Tomášik
 

4. septembra 2017

Foto: V lokalite Bočiar sa zrútila železobetónová strecha,...

Zdroj Spravy.Pozri.sk RSS kanál z dňa 4. 9. 2017  •  Tomáš Košický  •  3

KOŠICE 3. septembra (WebNoviny.sk) – Košickí hasiči spolu so záchranármi zasahovali celé nedeľné popoludnia v lokalite Bočiar, okres Košice okolie, kde sa zrútila časť železobetónovej strechy jednej z hál valcovne profilov. Ako večer informoval okresný riaditeľ košických hasičov Tomáš Berzetei,.....

2. augusta 2017

2017-08-03 / Slam poetry SK/CZ

Zdroj Pozvánky na podujatia z dňa 2. 8. 2017  •  Tomáš Košický  •  3

Po úspešnom turné Panslam 2017 sa do Bratislavy vracajú reprezentanti československej slamovej scény aby opäť predviedli básnický free style v netradičnom prednese autorskej poézie s využitím prvkov divadla a performancie. Podujatie prebehne v rámci Kultúrneho leta a Hradných slávností Bratislavy 2017 v revitalizovanom parčíku na Svoradovej ulici, ktorý ponúka príjemný priestor pre oddych a kultúrne vyžitie. Vystúpia Tomáš Straka, košický poet, ktorého tvrdé a rytmické básne väčšinou pojednávajú o láske,...

31. júla 2017

T. Chrenek: U.S. Steel s nami rokovali, len aby si zvýšili...

Zdroj TREND.sk - všetky weby z dňa 31. 7. 2017  •  Tomáš Košický  •  3

Jeden zo záujemcov o kúpu košických oceliarní U.S. Steel, český miliardár slovenského pôvodu Tomáš Chrenek, tvrdí, že americkí vlastníci nemali skutočný záujem o ponuku jeho skupiny Moravia Steel, ktorá vlastní Třinecké železárny.

28. júla 2017

Z histórie futbalu: O futbalových kluboch v okrese Rožňava,...

Zdroj Spravodajstvo z horného a stredného Gemera z dňa 28. 7. 2017  •  Tomáš Košický  •  3

V okrese Rožňava za uplynulé roky zaniklo dosť futbalových klubov. Najmä pre problémy s úzkom kádrom. Niektorí hráči majú pracovné povinnosti alebo iní zase študijné povinnosti. Naviac počas sezóny sa môžu vyskytnúť aj zranenia a karty. Niektoré kluby si zmenia aspoň UHČ domácich zápasov. Problémom býva aj podchytenie mládeže v danej obci, keď je problém vytvoriť mládežnícke mužstvo, aby bolo na čom stavať do budúcna. Na zápasy tieto kluby vonku však vycestujú s nižším počtom hráčov, alebo nevycestujú.
Takýmito futbalovými klubmi za uplynulé roky futbalové kluby boli Ochtiná, Kobeliarovo, Kunova Teplica, Kovstav, Rejdová či Kečovo. Najnovšie aj Nižná Slaná, z dávnejšej minulosti aj iné.  Náš spolupracovník Ing. Štefan Tomášik nám v svojom príspevku prináša  informácie o týchto kluboch. Niektoré z nich hrali vyššiu súťaž – Kovstav, Kunova Teplica, či Nižná Slaná. Text dopĺňajú fotografie.
Kobeliarovo - III. triedu hralo od sezóny 1964 – 1965.  V sezóne 1973 – 1974 hralo IV.  triedu. V roku 1982 IV. triedu. Klub pôsobil vždy v nižších súťažiach ObFZ Rožňava. Futbal zanikol v obci v priebehu súťažného ročníka 2006 – 2007. Hráči: 1995 – 1998: I. Plačko, Návoj – Vieloha, Bendík, Bolaček, Laciak, Prónai, Macko, Regrút, Šlosárik, Hlaváč, Cangár, Špiner, Gaži, Špirko, Kolesár, Nemčko, Cangár. 2000 – 2007: Návoj – Z. Nemčko, Nehrer, M. Nemčko, M. Macko, Hlaváč, Vizi, M. Dovec, Š. Dovec, Prónai, Kolesár, Cangár, Marcel Soják, Maroš Soják, Kováč, Lukáč, Sabo, Laciak, Lenghart,  J. Nemčko, R. Hudák, Šimko, Bendík, V. Sura, Cangár.
Ochtiná - Mužstvo pôsobilo v najnižšej okresnej súťaži do roku 2007, kedy v priebehu súťaže, rovnako ako Kobeliarovo, odstúpilo zo súťaže. Od roku 1989 hral klub III. triedu.2005 - 2006. Realizačný tím: Roman Tolnai (predseda), Emil Boldi (tajomník). Káder: Richard Lalik, Michal Lalik, Peter Lalik, Peter Gazsik, Vojtech Gazsik, Ondrej Gazsik, Tibor Milko, Miroslav Milko, Roman Tolnai, Michal Tolnai, Ladislav Tolnai, Július Tomi, Peter Koller, Ján Koller, František Boldi, Ondrej Boldi, Ondrej Bubenčík, Peter Adók, Ján Sendrei, Miroslav Spišák, Marek Suchý, Dušan Tolnai, Ľubomír Tolnai.
Kečovo - Klub pôsobil vždy v nižších súťažiach ObFZ Rožňava, po zániku III. triedy v II. triede. Klub skončil v sezóne 2014 – 2015.  V rokoch 1967 – 1971 hralo III. triedu. V rokoch  1971– 1974 hralo IV.  triedu.   
2005 - 2006: Realizačný tím: Viliam Lörincz (predseda), Gabriel Zoller (tajomník). Káder: Csaba Ambrúž, Ladislav Boroš, Július Doboš, Marián Fabian, Zoltán Farkaš, František Galic, Gergely Garaj, Szilárd Garaj, Róbert Kanyitúr, František Kovács, Róbert Kováč, Arpád Kulik, Bartolomej Kulik, Eduard Lörincz, Ján Lörincz, Roman Lörincz, Viliam Lörincz, Alexander Molnár, Kristián Molnár, Norbert Molnár, Zsolt Molnár, Viktor Rezeš, Zsolt Rezeš, Ján Slovik, Ladislav Slovik, Michal Szeman, Ľudovít Tóth, Csaba Varga, Štefan Varga, Gabriel Zoller, Ferdinand Király, Zoltán Király. 2014 – 2015: Realizačný tím: Július Lörincz (predseda klubu), Arpád Lörincz (ISSF manažér), Viktor Rezeš (tréner). Káder: Adrián Barkai, Ákos Barkai, Ľudovít Bartók, Peter Drenko, Endre Garaj, Maroš Gonos, Zoltán Király, Viliam Lörincz, Roman Lörincz, Tomáš Lörincz, Marián Jakubecz, Attila Mázik, Norbert Molnár, Ladislav Pál, Patrik Polák, Norbert Rezeš, Bence Rezeš, Balázs Roczei, Ladislav Slovík, Michal Szemán, Csaba Veréb, Gabriel Zoller.
Rejdová - Mužstvo začalo hrať najnižšiu súťaž v sezóne 1964 – 1965.  Klub hrával aj najvyššiu okresnú súťaž, v niektorých sezónach nižšiu. V sezóne 1974 – 1975 hrala IV. triedu, rovnako aj v sezóne 1995 – 1996, 1965 – 1969 hral 3. triedu A skupina.  V rokoch 1982 – 1989 hrala  4. triedu. Futbal tu skončil v roku 2000, problémom bol úzky káder, v priebehu jesene mužstvo odstúpilo zo súťaže. V roku 2000 bol funkcionárom Sabadoš. Káder Rejdovej 1996 - 1997: Goliáš – Miroslav Molčan, Marek Molčan, Tomášik, Valko – Krišťák, J. Ambrúž, Dovalovský, Ruszó (jarná časť), Ferenčík, M. Ambrúž, Lux, Matajzel (jarná časť), Szilardi, Ivanko, Podolinský, Kolesár, S. Molčan, Marián Molčan, Gažík, Fecko, Hric, Švarc, Vilim, Šofranko, Lörincz, Tršo. Káder v roku 2000: Goliáš, Lux – Dovalovský, Baláž, Hric, J. Ambrúž, M. Ambrúž, Štefan, Ruszó, Hlaváč, Štefan, Ivanko, Valko – Krišťák, Šofranko, Domik, Tomášik, Švarc, Mihók.
Kunova Teplica - Klub začal hrávať najvyššiu okresnú súťaž v roku 1953 alebo 1954, pričom ju vyhral v roku 1958 aj v rokoch 1966, 1973, 1978 a 1986. Klub hral I. B triedu, I. A triedu a neskôr aj IV. ligu - západ.Klub  po vypnutí z V. ligy JZ v r. 2001 ešte účinkoval dve sezóny v I. triede. V roku 2003 došlo k fúzii so Štítnikom, najlepší hráči odišli do Štítnika. Napriek tomu klub ešte na jeseň 2003 pôsobil v I. triede. Po jeseni došlo k odhláseniu. 
Káder 1996 /1997  – 2000 /2001 Brankári: Tohol, Angelovič, Organ, P. Drenko, Dorkin, Almáši, Tokár, KovácsObrancovia: Spišák, Čeman, Sz. Drenko, Gergely, Dovalovský, R. Furman, L. Tomi, Helpen, Mikuš, Chovanček, Demeter, Valent, Varga, R. Furman. Záložníci: Regec, Zdechovan, Levický, Marián Kupec, Marchevský, G. Labina, Roman Šimko, J. Turcsányi, Szöllös, Gonosz, Kilik, Ševc, Ruszó, Farkaš, Vojtašovič, Peprík, Maté, A. Milko, O. Dávid, Bársony, B. Milko, M. Kubík, Košťál, Ondrej Mihál, Ján Kupec. Útočníci: M. Turcsányi, Beke, Mikloško, Putera, Lukáč, Kopka, Čatlóš, Balogh. Sezóna 2001 - 2002: Martin Stankovič - Jozef Čeman, Ľubomír Spišák, Marek Turcsányi, Ján Gonosz, Miloš Kopka, Juraj Gergely, Florián Demeter, František Beke, Adrián Szaniszló, Milan Kakalejčík, Atilla Labina, Atilla Ragyina, Jozef Peprík, Daniel Lalík, Marián Kupec, Szliárd Drenko, Roman Gočaltovský, Zsolt Liptai. Sezóna 2002 - 2003: Martin Stankovič - Ján Fatľa, Miroslav Fakla, Adrián Čatlóš, Marek Turcsányi, Ján Gonosz, Pavol Kilik, Vladimír Marchevský, Vladimír Dovalovský, Peter Gača, Florián Demeter, Branislav Hrachiar, Szilárd Drenko, Ján Dávid, Adrián Danielis, Szilárd Danielis, Zsolt Danielis, Róbert Drenko, Attila Ragyina, Daniel Lalík, Zsolt Liptai. Jeseň 2003: Madlen - Kupec, Herchl, Ragyina, Tomi, Ikri, A. Milko, Marko, Lalík, Labina, Petus.
FK Nadabula / Rožňava B/ Kovstav - V sezóne 1951 – 1952 hrala Nadabula III. triedu. 1959 – 1960 hrala II.  triedu. Gemerskú. V rokoch 1964 – 66 hrala Nadabula III. triedu. Od roku 1968 II. triedu, keď ju vyhrala. Rožňava B postúpila do I. triedy Košicko – Gemerskej. Od sezóny 1969 – 70 pôsobila opäť v II. triede.  Od roku 1972 pôsobili v II. triede aj Nadabula a Rožňava B. V roku 1976 vyhrala Rožňava B II. triedu a postúpila do I. B triedy. Nadabula pôsobila v III. triede, od roku 1978 v II. triede.  Rožňava B hrala v II. triede v sezóne 1981 – 1982. Súťaž vyhrala v r. 1983 a 1985, 1986. V posledných dvoch prípadoch neuspela v kvalifikácii o postup s mužstvom s B skupiny. Naďalej pôsobila v ďalších rokoch v II. triede. Klub s názvom Kovstav začal pôsobiť od roku 1991 premenovaním Rožňavy B. V roku 1993 vyhral II. triedu a postúpil do I. triedy K – G. V nej účinkoval v  sezónach 1993/1994 – 1994 / 1995 a v sezóne 1996 – 1997.  Do roku 2002 účinkoval v I. triede, neskôr v II. triede. Futbal tu zanikol v roku 2012, keď bol béčkom 4. ligovej Rožňavy. 2010 - 2011: R. Genči - Tokoly, Motyka, Kolesár, D. Genči, Gono, Šimon, Račko, Harabín, Adamec, R. Kováč, Hadovský, Világi, Šofranko, Kacara, Székely, Mikolaj, V. Gallo, Koltáš, P. Gallo, Strelka, Džačár, Šimkovič, P. Bukovič. 2011 - 2012 - Rožňava B: D. Motyka, P. Gere, R. Genči - Tokoly, R. Motyka, Fabian, Boroš, Džačár, V. Gallo, Kacara, Poťmák, Madarász, Adamec, D. Genči, Mikolaj, Šofranko, Kolesár, Székely, Sappanoš, Drenko, Harabín, Zatroch, Hadovský, Chochol, Kuzma, R. Motyka, Világi, Breuer, Ováry, Horváth, Roth, L. Dávid, Bukovič.
Nižná Slaná - Mužstvo  začalo hrať najvyššiu okresnú súťaž v sezóne 1951 – 1952. Vyhralo ju dvakrát v roku 1958 a v roku 2001. V roku 1948 vznikla TJ. Mužstvo dospelých sa odhlásilo z I. triedy v roku 2016. V priebehu jari 2017 bolo rozpustené aj mužstvo prípravky. Dospelí v roku 2001: J. Plačko, I. Plačko – Vieloha, Drábik, M. Plačko, M. Dovec, Š. Dovec, Vandrášik, G. Keršák, J. Keršák, Valentko, Bobrík, Krak, Hlaváč, Ruszó, Karas, Bober, Kováč. Prípravka - Sezóna 2015 – 2016. Súpiska: Karol Kováč - Ivan Steinhubl, Marek Cerva, Matúš Čipka, Marián Čipka, Samuel Petergáč, Róbert Gono, Maroš Gunár, Patrik Ernek, Slavkovský. Tréneri: Milan Petergáč, Miroslav Maťo (jesenná časť, časť jarnej  časti), Karol Kováč (v priebehu jarnej časti). Sezóna 2016 / 2017Súpiska:  Ivan Steinhubl, Marek Cerva, Matúš Čipka, Marián Čipka, Róbert Gono, Samuel Petergáč, Jakub Petergáč, Andrej Žúdel, Jozef Gunár, Sebastián Orosz, Samuel Soják,  Dávid Liptai, Ľuboš Šmelko, Jaroslav Šmegner. Tréneri: Karol Kováč, Milan Petergáč. Detailnejšie informácie je možné získať na stránkehttp://fkbanikniznaslana.webjet.sk/tj-banik-nizna-slana-fo/pripravka/
Gočovo - Mužstvo Gočova začalo hrať najvyššiu okresnú súťaž v sezóne 1951 – 1952. V roku 1965 vyhralo III. triedu a postúpilo do najvyššej okresnej súťaže.  Vyhralo ju v sezóne 1969 - 1970. Neskôr hralo I. B triedu, po vypadnutí do roku 1981 pôsobilo v II. triede v rokoch 1982 - 1989.
Slavošovce - Mužstvo začalo pôsobiť v okresných súťažiach okolo roku 1964. V roku 1967 vyhralo II. triedu a postúpilo do I. B triedy.  Neskôr vypadlo a pôsobilo v okresných súťažiach. V roku 1972 opäť vyhralo II. triedu a postúpilo do I. B triedy, neskôr sa vrátilo do okresu. II. triedu vyhralo v roku 2004 a postúpilo do I. triedy, kde účinkovalo jednu sezónu. Potom pôsobilo v II. triede z ktorej postúpilo do I. triedy z 2. miesta v toku 2011. V roku 2014 klub vypadol z I. triedy. Po jeseni 2015 mužstvo odstúpilo z II. triedy.
Jeseň 2015 - Realizačný tím: Štefan Bašták (štatutár klubu), Vladimír Oravec (predseda klubu), Roman Ondrejčík (podpredseda), Ján Hric (člen výboru), Oto Varga (tréner).Káder do aktuálnej sezóny tvoria: Jozef Karalo, Stanislav Dzureň, Ján Gecelovský, Milan Balco, Pavol Oravec, Jozef Sklenár, Július Lalik, Dušan Barboriak, Miroslav Bubenčík, Jaroslav Viola, Roman Šimko, Nikolas Boldi, Juraj Ruso, Jaroslav Piaterík, Oto Varga, Maroš Karalo, Gabriel Žiga, Lukáš Lalik, Tomáš Karalo, Marek Lukáč.
Dedinky - Mužstvo Dediniek začalo hrať najvyššiu okresnú súťaž v sezóne 1951 – 1952. Vyhralo ju v sezóne 2004 - 2005. Po ročnom pôsobení v V. lige sa klub vrátil do okresu. Do II. triedy vypadol v roku 2011. V roku 2012 ju vyhral a vrátil sa do I. triedy. Futbal v obci zanikol v roku 2015 v priebehu jesennej časti. 2004-2005: M. Ogurčák, Lacika, Rešovský - Majerčák, J. Pamula, Ľ. Pamula, Brnčík, Varga, Smrek, Novák, Mačejovský, Korfanta, J. Chabada, M. Chabada, Koillárik, Kalkahus, Kopkáš. Ďalšie súpisky Dediniek: http://minulostrvfutbalu.webnode.sk/historia-klubov/dedinky

Ďalšie oddiely
Henckovce – 3. trieda 1965 - 1967. Ardovo – III. trieda 1971 – 1972, IV. trieda 1974 – 1975. Pašková – III. trieda 1974 – 1975 Gombasek – II. trieda 1971 – 1973, III. trieda 1973 - 1974. Silica – III. trieda   1968 – 1969,  1969 – 1973. Roštár  – III. trieda   1967 – 1968  1968 – 1969, 1969 – 1973. Bohúňovo – III. trieda B skupina 1968 – 1969, 1969 – 1970, 2 . trieda 1970 – 1976, 3 trieda 1979 -  1989. Gemerská Poloma B – 1966 – 1967  III. trieda, 2010 – 2011 – II. trieda. Dobšiná B – 1966 – 1967 III.  trieda, 1955 – 1957 III. trieda, 2013 – 2014  – 2. trieda. Nižná Slaná B – 1964 – 1965, 1966 – 1967  -  3. trieda, 1974 – 1975 – IV. trieda. Roma Rožňava – 3 . trieda 1971  - 1973. Štítnik B - 3 trieda 1971 – 1972. Roma G. Poloma – 4. trieda 1972 – 1973. Sokol Krh. Podhradie, Roma Dobšiná, Meliata, Kunova Teplica B.
 
Pripravil Ing. Štefan Tomášik

23. júla 2017

Uplynulá sezóna MFK Dobšiná v V. lige bola veľmi slabá - ale...

Zdroj Spravodajstvo z horného a stredného Gemera z dňa 23. 7. 2017  •  Tomáš Košický  •  3

Futbalový klub MFK Dobšiná účinkuje v V. lige Košicko – Gemerskej od roku 2011. Uplynuú sezónu 2016/2017 sa mu nedarilo, po jeseni bolo mužstvo síce na 8. mieste, ale celkovo skončilo na 13. mieste. Náš spolupracovník Ing. Štefan Tomášik nám prináša bližšie informácie o účinkovaní tohto klubu v V. lige, kde okrem Dobšinej účinkuje aj FK Gemerská Hôrka. Uvádza súpisku, tabuľku, výsledky, krátky komentár a fotografiu. 
Komentár Pred jeseňou sa káder oslabil o bratov Rochlovcov. Novými hráčmi boli Ján Gelda a Matej Gelda. Okrem toho viacerí hráči chýbali pre pracovné povinnosti. Novým brankárom sa stal Mišina. Mužstvo bodovalo vonku v Períne a Turni, dalo by sa však povedať, že s týmito súpermi stratilo 4 body a nie získalo dva. Po jeseni mužstvo zimovalo na 8. mieste, ale len s trojbodovým odstupom od predposlednej priečky. Mužstvo na jar nevycestovalo do Kechneca, na domáci zápas s Popročom sa zišli iba 7 hráči.  V Gemerskej Hôrke nastúpili iba 10 hráči Dobšinej. Najlepší výkon podalo mužstvo doma s Perínom.  V poslednom kole mužstvo podalo dobrý výkon, ale zlyhalo v koncovke. Naopak zlé výkony podalo v Sokoľanoch a Čečejovciach, kde vysoko prehralo. V závere sezóny sa zranil brankár Mišina, ktorého nahradzovali Potočný alebo Breuer. Napokon zo skupiny postúpil do IV. ligy – JUH aj druhý Kechnec a tak sa Dobšiná udržala.
Hráč Jerguš Barnák: Sezónu hodnotím ako veľmi slabú.
Výsledky v jesennej časti: Dobšiná – V. Ida 3:1, góly: Gotthardt, Martinko, Putnocký, Malá Ida – Dobšiná 5:0, Dobšiná – Košov–Bakša 3:1, góly: Martinko, Putnocký, Gotthardt, Koš. N. Ves – Dobšiná 1:1, gól: Poliak, Dobšiná – G. Hôrka 4:1, góly: F. Fabian 2, Barnák, Gallo, Turňa – Dobšiná 2:2, góly: M. Gelda, Greško, Dobšiná – Kechnec 2:5, góly: Gallo, Gotthardt, Perín – Dobšiná 2:2, góly: Gotthardt, ďalší gól bol  pripísaný domácim, Dobšiná – Sokoľany 0:7, Ťahanovce – Dobšiná 4:2, góly: Putnocký 2, Dobšiná – Čečejovce 3:6, góly: Martinko 2, Poliak, Poproč – Dobšiná 7:0, Dobšiná – Slávia TU Košice 2:3, góly: F. Fabian, Putnocký, V. Ida – Dobšiná 2:4, góly: Poliak, Martinko 2, J. Gelda.    Výsledky na jar: Dobšiná – Malá Ida 2:4, góly: Repel, Putnocký, Kokšov–Bakša – Dobšiná 2:0, Dobšiná – Koš. Nová Ves 1:1, góly: Langer – Gallo vlastný, Gemerská Hôrka – Dobšiná 3:0, Dobšiná – Turňa 7:0, góly: Putnocký, M. Gelda, Gotthardt 2, Fabian 2, Gallo, Kechnec – Dobšiná 3:0 kont., Dobšiná - Perín 5:1, góly: F. Fabian 2, Martinko, Barnák, P. Hutník, Sokoľany – Dobšiná 9:1, gól: M. Gelda, Dobšiná - Ťahanovce  3:7, góly: Barnák 2, Putnocký, Čečejovce – Dobšiná 7:2, góly: Gallo, F. Fabian, Dobšiná – Poproč 0:3, Slávia TU – Dobšiná 4:3, góly: Martinko, Barnák, Gotthardt. Zimná príprava: Dobšiná – ŠK Polom G. Poloma 8:1, Markušovce - Dobšiná 3:4, Gemerská Hôrka - Dobšiná 5:1.
Súpiska Dobšinej  
Vedenie klubu -
predseda: Jaroslav Hutník, podpredseda: Peter Poliak,
tajomník a vedúci mužstva: Michal Laurinc,
členovia: Peter Fabian, Viliam Husár, pokladníčka: Liptáková, hospodár: Mária Rinčová.

Káder -
Brankári: Štefan Potočný, Pavol Breuer, Štefan Mišina - Obrancovia: Matúš Poliak, Jaroslav Hutník, Adam Gallo, Miroslav Majerčák, Patrik Hutník, Peter Fabian, Július Strelka, Michael Delano – Baquero, Matej Dudra, Tomáš Turzák - Stredopoliari: Jerguš Barnák, Matej Gelda, Michal Langer, Matúš Martinko, Marek Dovčík, Ján Gelda, Peter Revay - Útočníci: Róbert Gotthardt, Lukáš Greško, Filip Fabian, Martin Strelka, Marcel Putnocký
   KONEČNÁ TABUĽKA V. ligy K-G 2016/2017:
1.  Sokoľany 26 22 4 0 98:17 70 2.  Kechnec 26 19 4 3 71:32 61 3.  Malá Ida 26 14 6 6 70:38 48 4.  Poproč 26 13 5 8 64:44 44 5.  Ťahanovce 26 12 4 10 52:47 40 6.  Perín 26 10 8 8 40:44 38 7.  Košická Nová Ves 26 10 5 11 53:48 35 8.  Čečejovce 26 9 7 10 42:49 34 9.  Slávia TU Košice 26 9 3 14 52:56 30 10.  Veľká Ida 26 8 4 14 42:56 28 11.  Kokšov-Bakša 26 7 5 14 37:50 26 12.  FK Gemerská Hôrka 26 5 8 13 29:50 23 13.  MFK Dobšiná 26 6 4 16 52:91 22 14.  Turňa n/B 26 3 3 20 26:106 0 Pripravil Ing. Štefan Tomášik
 
 
 

18. júla 2017

Čo pre futbalistov Gemera v rôznych súťažiach znamenal...

Zdroj Spravodajstvo z horného a stredného Gemera z dňa 18. 7. 2017  •  Tomáš Košický  •  3

Skončili sa futbalové súťaže na Gemeri ročníka 2016/2017. Mužstvá z Gemera účinkovali nielen v okresných súťažiach, ale aj vo vyšších súťažiach.  Niektoré kluby mali úspešnú sezónu, iné nie. Náš spolupracovník Ing. Štefan Tomášik nám prináša zhodnotenie účinkovania mužstiev z Gemera vo vyšších súťažiach, ale aj aj informácie o okresných súťažiach na Gemeri. Získal aj kádre mužstiev z Gemera, ktoré účinkovali vo vyšších súťažiach. Text dopĺňajú fotografie.
Okres Rožňava
Ťažko povedať či bol vlaňajší ročník v tomto okrese úspešný alebo nie. MFK Rožňava si vybojovala postup do 3. ligy – východ.  Krásnohorské Podhradie bude aj v nasledujúcej sezóne pôsobiť v 4. lige – JUH.  V V. lige Košicko – Gemerskej pôsobili Gemerská Hôrka a Dobšiná. Skončili na 12. resp. 13. mieste. Krásnohorská Dlhá Lúka ako víťaz I. triedy aj tohto roku však odmietla postup do tejto súťaže a naviac do 4. ligy postúpil aj druhý Kechnec. Vďaka týmto skutočnostiam sa Dobšiná udržala. V minulosti mužstvám z Gemera nestačilo na záchranu v V. lige ani 30 bodov, ale v súčasnosti to stačí.  
V I. triede došlo k odhláseniu Nižnej Slanej a neskôr aj Vlachova zo súťaže. Hralo sa preto skôr o prestíž, keďže nikto nevypadával. O prvé miesto súperili Krh. Dlhá Lúka a Vyšná Slaná. Z II. triedy postupovali dve mužstvá  FK Baník Štítnik a ŠK Baník  Štítnik.
Zástupcovia v IV. lige
MFK Rožňava  2016 – 2017: Mišina (časť jesene), Pulen – P. Gere, M. Gere, L. Strelka, F. Kovács, Ištók (jar), Babik, Petrok (obaja jar), Hajdúk, R. Greško, Miloš Gallo, Korfanta, Ďuríček, Figúr, Sappanoš, Breuer, Havko, Husár, Drobňák, Kudela, Kardos (jar) , striedavý štart: Krak, Dusa
FK Krh. Podhradie
Súpiska: Marián Manko, László Csakó – Štefan Kún, Csaba Kiss, Matúš Mészner, Norbert Luko, Krištof Zubrický, Jozef Erdofalvi, Radoslav Kuzma, Zoran Zdechovan, Lukáš Heger, Maroš Almáši, Jaroslav Piater, Adrián Krak (jeseň), Július Benedik, Michal Tóth, Dávid Vozár, Andrej Vaško, Martin Pollák, Attila Prónyai, Roderik Šoltés, Kristián Korszinský, Roland Rezmuves, Štefan Darvaš, Milan Kozák, Dominik Gere, Dávid Genči, Daniel Freivolt (všetci 4 jar)
 
V. liga
FK G. Hôrka
Káder Gemerskej Hôrky na jeseň: Ondrej Siman, Zoltán Farkaš – Temetei – Miroslav Lörinc, Richard Szkokan, Alexander Izák, Roland Madarász, Dominik Gere, Róbert Ferdinand, Richard Kardos, Dávid Bodnár, Boris Vysoký, Štefan Tóth, Vladislav Vávra, Kristián Ragyina, Viktor Kováč, Gergely Tóth, Attila Balázs, Tibor Kardoš, Tomáš Galajda, Nikolas Ronyecz, Dávid Betík
Káder Gemerskej Hôrky na jar: Gabriel Asztalos, Zoltán Farkaš – Temetei – Dávid Bodnár, Štefan Tóth, Roland Madarász, Miroslav Lörinc, Viktor Kováč, Attila Prónyai, Richard Szkokan, Lukáš Hruška, Boris Vysoký, Marcel Laven, Adam Iboš, Akos Gyurán, Tibor Kardoš, Jozef Kovács, Alexander Izák, Vladislav Vávra, Richard Fazekaš , Zoltán Farkaš, Marcel Roth, Dávid Betík
MFK Dobšiná 
Káder - Brankári: Štefan Potočný, Pavol Breuer, Štefan Mišina - Obrancovia: Matúš Poliak, Jaroslav Hutník, Adam Gallo, Miroslav Majerčák, Patrik Hutník, Peter Fabian, Július Strelka, Michael Delano – Baquero, Matej Dudra, Tomáš Turzák - Stredopoliari: Jerguš Barnák, Matej Gelda, Michal Langer, Matúš Martinko, Marek Dovčík, Ján Gelda, Peter Revay - Útočníci: Róbert Gotthardt, Lukáš Greško, Filip Fabian, Martin Strelka, Marcel Putnocký  
Okresné súťaže
I. trieda – víťaz Krh. Dlhá Lúka
Krh. Dlhá Lúka: M. Maté, D. Maté – Jurínyi, K. Albert, Bošela, Kovács, Korintuš, Čižmár, Rusznyák, Zsilla, Hegedüs, Kuru, Klinko, Lovaš, Bodnár, J. Gebe, Klárik, V. Danko, A. Rigo, Spišák (jar) 
II. trieda – postupujú Baník Štítnik a ŠK Štítnik
FK Baník Štítnik: Nemec – Grác, Havrlent, Miloš Zagiba, Kakalejčík, Viola, Hatvaník, M. Leng, Lukáč, J. Zdechovan, Miloš Gallo, Maroš Gallo, T. Leng, Jakub Rochl, Z. Zdechovan, M. Chochol (jar), P. Boroš, B. Milko, Krištof, Bene, Liptai, Prokšej (jar)
ŠK Baník Štítnik : Kandalík, Štefánik – J. Kolesár, R. Kolesár, Milan Gallo, A. Rochl, Tomi, Dudáš, Barboriak, Sivók, A. Krága, Škvareniak, Bakeš, Prokšej (jeseň), Žiga, Puškáš, Valent, Molnár (jar), Ján Rochl, Ragyina, R. Krága
Okres Rimavská Sobota
Mužstvá z dolného Gemera mali rovnako striedavé úspechy. Z II. ligy vypadla MŠK Rimavská Sobota a v novom ročníku bude pôsobiť v III. lige – Stred.  Vo IV. lige bola vypadávajúcou Revúca, avšak zmeny v III. lige na poslednú chvíľu pre ňu napokon znamenali udržanie. V klube došlo po sezóne k zmenám. Vladimír Gallo už nebude mať na starosti mužstvo dospelých, ale ostane vo výbore, dôjde aj k zmene na poste trénera. V novej sezóne majú dostať predovšetkým šancu v zostave domáci hráči. Mužstvo Tornale také problémy ako Revúca nemalo. V V. lige skupine D pôsobilo viacero mužstiev z Gemera. O postup súperili Tisovec a Hajnáčka, postup si vybojoval Tisovec. Hnúšťa a Jesenské sa umiestnili na 10., resp. 9. mieste čo na záchranu stačilo. Tatran Muráň  získal za celú sezónu 15 bodov a skončil na 12. mieste, ktoré na záchranu nestačilo. V 1. triede sa víťazom stal Lubeník a využil aj právo postupu do vyššej súťaže.II. liga
Rimavská Sobota: Prošovský, Olejník, Pascarenco – Spasojevič, Morháč, Gazda, Vasilko, Gnyp, Janco, Sekulič, Diamogoue, Wurczell,  Lačarak, Hattori, Petrán, Miklovič, Trbalík, Puspoky, Vargic, Poljak, Ľupták, Fajčík, J. Balog, Uličný, Š. Balog, Petrusz, Husanik, Kuridze, Mazir, Kelemen, Mekheiev
IV. liga
MFK Revúca: L. Smerek, Opiela – Majerčík, T. Urc, Faško, Lunter, Krajňák, Kožička, Gömöri, Bystran, Antal, Šestina, E. Urc, Ganaj, M. Levický, Kasper, Švec, Šifra, Konček, Gallo, V. Levický, Okruhlica (jar), Mike, Petráš, Maté (všetci jar)
MFK Tornaľa: R. Juhász, Volgyi – Jankošik, Balog, Molnár, Hruška, Rozložník, Miglavic, Lenkey, D. Duczman, T. Duczman, Cs. Juhász, Kováč, Rubint, Jacso, Pipíška, Betík, Halász, Jaczo, Drnaj, Valaszkay, Boháčik, Nyiri, Gazda, Jonáš, Farkaš, Zsiros
V. liga
Hajnáčka: Š. Czene, Pelle, Varga – Trizna, Gáspar, Laššák, Hanyus, Bari, Basti, Bálint, Kulich, Ruszó, Šťavina, To. Molnár, Ti. Molnár, Jakab, Végh, Nagy, Kunya, Maté, Kalmár, Illés, Farkaš, Kovács, Koszorú
Jesenské: Maté, Michalek, Varga, Tóth – D. Barta, G. Barta, Arvay, Riecky, Szabó, Nagy, Domik, Š. Dányi, Bial, Pinter, Beláni, Šinglár, Mihályi, Kokeny, Lakatoš, Šťavina, Andráši, Boho, Hank, Čiešok, Szabó, Múčik, Kokai, P. Dányi
Hnúšťa: Pavlov, Katreniak – Foľko, Vetrák, Legen, M. Petrok, Hlôška, Balciar, Cavar, Lackovič, Szoke, Ladika, Rosiar, Jakubec, L. Petrok, Nemec, Caban, Beňuš, Trnavský, P. Zeleňák, S. Zeleňák, Prečuch, Geňa, Černák, Kradlák, Jak. Fatľa, M. Šaliga, Melicher, Štefánik, Hudec, Pliešovský, Gaštan
FK CSM Tisovec: Jakub Kočišiar, Andrej Sušila – Miroslav Gálik, Boris Vengrín, Miroslav Kubinec, Oto Brož, Tomáš Sudor, Stanislav Masár, Jozef Slovák, Ján Dacho, Milomir Sivčevič, Michal Prečuch, Radko  Vývlek, Marek Hradovský, Boris Kriška, Michal Dragijský, Patrik Brndiar, Tomáš Antal, Ronald Dianiška, Ján Halaj, Ján Láska (obaja jarná časť), Róbert Hurák
Muráň: Hrbál, Tabak – Hodák, Huťan, Marek Mikuš, Giertl, J. Fatľa, Laurenčík, Marčák, Petalík, D. Fatľa, Frak, Verkin, Kubinec, Helik, Martin Mikuš, Urbaník, Regenda, Smrek, Olejník, Cibuľa, Matajz, Dacho, Huťan, Kochjar, Vavrek, M. Goldschmidt, J. Goldschmidt
I. trieda – víťaz Lubeník
Lubeník: Veis, M. Konček – L. Čellár, R. Belán, D. Vojčík, V. Ferko, R. Kónya, J. Ferko , M. Hreňo, J. Valaštek, R. Bryndzák, Antal, Laciak, M. Varga , Šavlík, P. Konček, V. Levický
Pripravil Ing. Štefan Tomášik
 

10. júla 2017

Z histórie nášho futbalu: O vypadnutí Kunovej Teplice zo IV....

Zdroj Spravodajstvo z horného a stredného Gemera z dňa 10. 7. 2017  •  Tomáš Košický  •  3

Futbalové mužstvo dospelých TJ KOVO Kunová Teplica vyhralo najvyššiu okresnú súťaž II. triedu v roku 1978. Mužstvo pôsobilo v I. B triede Košicko – Gemerskej niekoľko sezón, dokonca postúpilo do I. A triedy, neskôr sa vrátilo do okresu. Po pár sezónach postúpilo naspäť do I. B triedy Košicko – Gemerskej, ktorú vyhralo v roku 1990. Nasledovalo pôsobenie v I. A triede, ktorá bola neskôr premenovaná na IV. liga – západ.
O účinkovaní v poslednej sezóne v tejto dnes neexistujúcej súťaži sa dozvedáme prostredníctvom nášho spolupracovníka Ing. Štefana Tomášika. K dispozícii sú jednotlivé zápasy, súpiska, tabuľky a posty hráčov.
Komentár: Mužstvo sa oslabilo pred jeseňou o Ervína Liptáka, Zsolta Liptáka, ktorí odišli do Kružnej, odišli aj Ján Krišák do Dobšinej, Ondrej Kočiš a Florián Demeter do Jablonova. Do kádra sa vrátil Adrián Szaniszló, hosťovanie sa predĺžilo Emilovi Wollingerovi.  Do kádra bol zaradený aj Július Turcsányi, ktorý skončil v kategórii dorastu. K zmene došlo aj vo vedení, funkcie si vymenili Ondrej Mihál a Tibor Demeter.    
V jesennej časti mužstvo získalo 13 bodov a malo šancu na záchranu v súťaži.  V domácom prostredí mužstvo prehralo iba s Prakovcami. Vonku nezískalo žiadne body, fanúšikov nepotešili výsledky 7:2 so Spojmi, 5:0 v Moldave, alebo 7:0 v Turni n/B. V jarnej časti posilnil káder obranca Ladislav Tomi z Lubeníka. Brankár Dušan Tokarčík odišiel do Rožňavy. Mužstvo získalo iba 3 body, pričom do Krásnej mužstvo ani nevycestovalo. Do zápasu so Spišskými Vlachmi malo šancu na záchranu a prehry neboli vysoké, v nasledujúcich kolách jednoznačné. Mužstvo skončilo na poslednej priečke a muselo tak zostúpiť do V. ligy K – G.
Výsledky v jesennej časti
Sp. Podhradie – K. Teplica 3:0 žk: Peprík. K. Teplica – Kežmarok  3:2, góly: Kindis 2, Vojtašovič, žk: Chovanček, I. Drenko, Regec, čk: Chovanček. Turňa – K. Teplica 7:0 žk: I. Drenko, čk: Sz. Drenko. K. Teplica – Čaňa 0:0. Spoje – K. Teplica 7:2, góly: Szaniszló, Vojtašovič, žk: Vojtašovič, Mikloško, Ferdinand. Sp. Vlachy – K. Teplica 5:1, góly: Szaniszló, žk: Regec, Dávid. K. Teplica – Teplička 4:1, góly: Kindis 2, Vojtašovič, Mikloško. K. Teplica – Prakovce 0:3, žk: Sz. Drenko, čk: Furman. Krompachy – K. Teplica 4:0. K. Teplica – Krásna 3:0, góly: Regec, Dávid, Viola, žk: Drenko. Moldava n/B – K. Teplica 5:0, žk: Mikloško. K. Teplica – Sp. Štvrtok 1:0, góly: Mikloško, žk: Ferdinand, I. Drenko, Sz. Drenko.
   Výsledky v jarnej časti
K. Teplica – Sp. Podhradie 2:2, góly:  Kotváč 2, žk: Wollinger, Chovanček. Kežmarok – K. Teplica 5:2, góly: Vojtašovič 2 (1 z 11m), žk: Kotváč, Tomi, čk: Turcsányi. K. Teplica – Turňa 0:2, žk: Kotváč, Peprík, Furman. Čaňa – K. Teplica 3:0, žk: Szaniszló. K. Teplica – St. Ľubovňa 1:2, góly: Drenko, žk: Sivár, Peprík, Tomi, Furman. K. Teplica – Spoje 4:0, góly: Viola 2, Turcsányi, Szaniszló. Teplička – K. Teplica 1:0, žk: Peprík, Szaniszló. K. Teplica – Sp. Vlachy 0:4, žk: Turcsányi. Prakovce – K. Teplica 5:0, žk: Turcsányi. K. Teplica – Krompachy 0:4, žk: Drenko. Krásna n/H. – K. Teplica hostia nepricestovali. K. Teplica – Moldava n/B 1:5, góly: Szaniszló, žk: Furman. Sp. Štvrtok – K. Teplica 2:1, góly: Chovanček, žk: Chovanček, Macko.
Káder: Dušan Tokarčík (jesenná časť), Ján Tohol, Gejza Kovács – Karol Kotváč, Ivan Drenko, Szilárd Drenko, Jaroslav Mikloško, Vladimír Kindis, Miroslav Regec, Róbert Ferdinand, Oliver Dávid,  Adrián Szaniszló, Alexander Viola, Róbert Furman, Emil Wollinger, Jozef Peprík, Dezider Mikuš, Igor Chovanček, Július Turcsányi, Milan Benco , Štefan Vojtašovič, Ladislav Tomi, Pavol MackoPredseda: Tibor DemeterTréner: Jozef MilkoVedúci mužstva a tajomník: Ondrej Mihál.

Rozloženie postov 
Brankári: Tokarčík, Tohol, Kovács. Obrancovia: Furman, Mikuš, I. Drenko, Sz. Drenko, Turcsányi, Chovanček, Tomi. Stredopoliari: Peprík, Viola, Kindis, Kotváč, Regec, Wollinger, Vojtašovič, Dávid, Macko. Útočníci: Szaniszló, Mikloško, Benco, Ferdinand.
1. Krompachy 13  10  2  1  34:7  32 2. Turňa n/B 13   7  3  3  28:13  24 3. Krásna 13   8  0  5 34:19  24 4. St. Ľubovňa 13   6  3  4 17:15  21 5. Spoje 13   6  2  5 33:25  20 6. Sp. Štvrtok 13   6  2  5 22:25  20 7. Kežmarok 13   5  4  4 22:22  19 8. Čaňa 13   5  2  6 21:18  17 9. Moldava n/B 13   4  3  6 19:18  15 10. Sp. Vlachy 13   4  3  6 16:20  15 11. Prakovce 13   4  3  6 15:22  15 12. Kunová Teplica 13   4  1  8 14:44  13 13. Sp. Podhradie 13   3  3  7 16:24  12 14. Teplička 13   3  1  9 11:30  10    1. Krompachy 13  11   0   2 34:5  33 2. Turňa n/B 13   8   2   3 28:13  26 3. Krásna 13   7   1   5 34:19  22 4. St. Ľubovňa 13   7   0   6 17:15  21 5. Moldava n/B 13   6   2   5 22:13  20 6. Prakovce 13   6   2   5 22:22  20 7. Kežmarok 13   4   6   3 21:19  18 8. Sp. Vlachy 13   5   3   5 20:16  18 9. Spoje 13   5   3   5 19:21  18 10. Sp. Podhradie 13   5   3   5 16:24  18 11. Sp. Štvrtok 13   5   1   7 22:25  16 12. Teplička 13   4   2   7 12:25  14 13. Čaňa 13   1   3   9 16:24    6 14. Kunová Teplica 13   1   0  12  8:39    3    1. Krompachy 26 21   2   3 69:12  65 2. Turňa n/B 26 15   5   6 49:26  47 3. Krásna 26 15   1  10 63:37  46 4. St. Ľubovňa 26 13   3  10 43:39  42 5. Kežmarok 26 10  10   6 46:41  40 6. Spoje 26 11   5  10 52:46  38 7. Sp. Štvrtok 26 11   3  12 38:47  36 8. Moldava n/B 26 10   5  11 41:34  35 9. Prakovce 26 10   5  11 37:44  35 10. Sp. Vlachy 26   9   6  11 36:37  33 11. Sp. Podhradie 26   8   6  12 30:44  30 12. Teplička 26   8   3  15 26:55  27 13. Čaňa 26   6   5  15 37:45  23 14. Kunová Teplica 26   5   1  20 23:83  16 Pripravil: Ing. Štefan Tomášik

1. júla 2017

Z futbalovej kuchyne horného Gemera

Zdroj Spravodajstvo z horného a stredného Gemera z dňa 1. 7. 2017  •  Tomáš Košický  •  3

Skončil sa futbalový ročník 2016 – 2017. Počas futbalových zápasov sa stávajú rôzne zaujímavé situácie. Prostredníctvom nášho spolupracovníka Ing. Štefana Tomášika prinášame práve rôzne zaujímavosti, ale z minulosti.  Väčšinu informácií čerpal z Gemerského denníka. 
Jeseň 2001 
Smižany sa sťažovali na výkon rozhodcov v zápase Nižná Slaná – Smižany 1:0, predseda Peter Mecko poslal list na VsFZ 
Zatajovanie skutočností 1997 – 1998
FK Baník Nižná Slaná dostal pokutu od ŠTK za zatajovanie skutočností (napr. neoprávnený štart hráčov), predsedom Nižnej Slanej bol Ing. Marián Ondrej 
Neúplne vypísaný zápis rozhodcom
Napr. jar 2003 zápas Rudná – Nižná Slaná, rozhodcom bol Peter Repaský 
Jeseň 2013 
Gemerská Poloma nedostatočne zabezpečila dopravu na zápas do Malej Idy. 
2005 – 2006
Hráč Dobšinej Július Strelka hodil dres po delegátovi a povedal mu: „A teraz ideš hrať ty.“ 
Evidencia žltých kariet
 • Je povinnosťou klubu evidovať žlté karty a červené karty.  Nižná Slaná síce v roku 2007 vyhrala nad Kovstavom 4:1, ale zápas sa skontumoval, lebo nastúpil Jozef Michalanský, ktorý mal stáť, lebo mal 4 žlté karty
 • Rožňava na jar 2001 rovnako prišla o 3 body, keď nastúpil Oto Vágner, ktorý mal mať stop po 4 žltých kartách 
2006 – 2007 – brankár Dediniek Milan Ogurčák inzultoval rozhodcu, keď hodil po ňom loptu
2006 – 2007
Krásnohorskej Dlhej Lúke sa pokazil autobus v Nižnej Slanej, keď mala cestovať do Dediniek, následne sa nevedela dopraviť na zápas
2006 – 2007
brankár Rudnej Róbert Szöllös si na zápas vonku zabudol kopačky a tak sa musel vracať do Rudnej
2010 – 2011 Jovice zabudli registračné preukazy na jeden zo zápasov vonku, funkcionári ich však stihli dopraviť načas
2006 – 2007 hráč Dediniek Martin Chabada nastúpil na zápas v požičaných kopačkách
Jar 2014 zápas G. Hôrka B – N. Slaná – hráč hostí Miloš  Schvarz svojvoľne zišiel z ihriska za čo dostal červenú kartu
2001 – 2002 Nižná Slaná cestovala na zápas do Kráľoviec autami, lebo sa pred odchodom pokazil autobus
2000 – 2001 Kunova Teplica cestovala do Rudnian a Kráľoviec autami, lebo mala dlhodobo pokazený autobus
jeseň 2010 - Hrali  ôsmi proti siedmim – zápas Nižná Slaná – Kovstav 
Jar 2011 zápas G. Poloma – Dobšiná sa hral o 18:30 kvôli Dobšinskému kopcu, viacerí hráči  hostí pomáhali s organizáciou 
Kluby si dopisovali v novinách jar 2004 – výkon rozhodcu Smoradu v zápase Vyšná Slaná – G. Poloma vyvolal nespokojnosť u hostí, bývalý tréner hostí  Marián Ferenc napísal článok s názvom „Vo Vyšnej Slanej nevyhrá ani Real Madrid“, následne výbor Vyšnej Slanej napísal odpoveď na článok 
2005 - 2007  Rozhodcovia niekedy nepísali strelcov v zápasoch mládeže (napr. Danko, Barkai), opak bol keď v zápase dorastu Gemerskej Polomy, ktorý rozhodoval laik Július Benedik, ktorý uviedol strelcov do zápisu 
Brankár Bohúňova 2010 – Bohúňovo malo problém s brankárskym postom, ale napokon získalo gólmana z okresu Michalovce 
Hrací čas
Kluby mali rôzny hrací čas domácich zápasov. Napr. Nižná Slaná jeseň 2010 – jar 2012 v nedeľu o 10:30, Rudná takisto v nedeľu o 10:30, Dlhá Ves v sobotu, ale v úradnom hracom čase 
Ihrisko nespĺňalo piatoligové kritériá
FK Baník Štítnik sezóne 2002 – 2003 hrával domáce zápasy v Kunovej Teplici 
Funkcionári Betliara sa hnevali na novinára
Betliar prehral vo 4. lige zápas kvôli chybe brankára, novinár napísal po školáckej chybe s čím funkcionári Betliara neboli spokojní 
2008 - Futbalisti Krh. Podhradia sa sprchovali vo V. Folkmari, ale so zimnou vodou, keď teplú im domáci vypli. 
Výmena hráčov jeseň 2003
Rastislav Greško z Betliara do Rožňavy za dvojicu hráčov z Rožňavy Jozef Erdöfalvi a Attila Elek 
Hrací čas mládeže
Dorast hrával zápasy v nedeľu 2,5 hod. pred zápasom dospelých, žiaci v sobotu o 14:00, dorast Nižnej Slanej na jar 2005 v úradnom hracom čase dospelých, keďže dospelí vystúpili zo súťaže. 
Hráč nemohol nastúpiť kvôli číslu na drese
Jedná sa o domáci zápas Vyšnej Slanej,  v r. 2006 Tibor Krištof mal na drese väčšie číslo ako 11, bol v základnej zostave, ale delegát Ladislav Nagy ho nepustil na ihrisko, hoci arbitri to ako problém nevideli. 
Hráči z Košického okresu
 • Od jari 2009 po jar 2010 hrával za Nižnú Slanú Imrich Dušinský z Čečejoviec
 • Za Betliar hrával Zsolt Barkasz z Moldavy n/B.
 • Za Jablonov n/T viacerí hráči Turne n/B: Marián Krompaský, František Juhász, Róbert Balázs, Alfonz Viszlay, Martin Fifik, Miroslav Gamba, Tibor Bartók, Martin Karafa, Marcel Derján, Zsolt Strama, Gábor Veverica, Ján Szuvák, Ladislav Miliczký, Róbert Erdelyi
 • Za Jablonov nT: z Hosťoviec Arpád Erdelyi, Štefan Spišák zo Žarnova, z Moldavy Róbert Mezei, Roland Drenko  
Hráči z okresu Revúca vo farbách Štítnika K. T.
Martin Stankovič -  Ján Fatľa, Ján Gonosz, Miroslav Kubus, Vladimír Marchevský, Vladimír Dovalovský, Mikuláš Ištók, Adrián Čatlóš, Marek Putera   
Hráči z okresu Revúca vo farbách Kunovej Teplice
Martin Stankovič, Peter Angelovič, Alexander Buš - Vladimír Marchevský, Vladimír Dovalovský, Pavol Ševc, Miroslav Fakla, Ján Fatľa, Adrián Čatlóš, Branislav Hrachiar,  Vladimír Levický, Miroslav Regec, Jaroslav Putera, Ján Gonosz, Jaroslav Mikloško, Štefan Vojtašovič, Ján Dacho, Dezider Mikuš 
Hráči z okresu Rimavská Sobota vo farbách Kunovej Teplice
Farkaš, Vojtech Ruszó, Pavol Kilik, František Beke, Juraj Gergely
 Pripravil Ing. Štefan Tomášik
 

27. júna 2017

Tomáš Jurčo ostáva v Chicagu, podpísal novú zmluvu

Zdroj Spravy.Pozri.sk RSS kanál z dňa 27. 6. 2017  •  Tomáš Košický  •  2

CHICAGO 26. júna (WebNoviny.sk) - Slovenský hokejový útočník Tomáš Jurčo sa v klube zámorskej NHL Chicago Blackhawks dočkal novej zmluvy. Dvadsaťštyriročný košický odchovanec s vedením "jastrabov" podpísal kontrakt na jeden a počas tohto obdobia sa pokúsi presvedčiť o svojich kvalitách......

25. júna 2017

Tréner FK Gemerská Hôrka Dušan Pollák: Na jar sme boli...

Zdroj Spravodajstvo z horného a stredného Gemera z dňa 25. 6. 2017  •  Tomáš Košický  •  3

Ešte pred niekoľkými dňami futbalové ihriská aj na hornom Gemeri žili najrozšírenejším druhom športu na svete. Koniec sezóny ponúka zamyslieť sa nad účinkovaním jednotlivých mužstiev v rôznych súťažiach, v ktorých od jesene pôsobili. Dnes sme vybrali Futbalový klub Gemerská Hôrka, ktorý pôsobí v V. lige Košicko-gemerskej skupine od roku 2007. V tejto sezóne sa mu nedarilo, keď skončil na 12. mieste. Prostredníctvom nášho spolupracovníka Ing. Štefana Tomášika prinášame hodnotenie sezóny od trénera Dušana Polláka
(na snímke) doplnené o súpisky, výsledky, tabuľku, káder, strelcov a fotografie. Svoje poznámky zhrnul do niekoľkých téz. 
Bodový zisk na jeseň a na jar
Mužstvo získalo na jeseň 15 bodov a malo skóre 12:24. V jarnej časti získalo 8 bodov so skóre 17:26.
Dve časti sezóny
Sezónu by som rozdelil do dvoch častí. Jesenná bola zo začiatku veľmi dobrá. Počas letnej prípravy hráči chodili na tréningy, čo sa prejavilo na našej hre. Našu hru pozitívne hodnotili tak diváci ako aj súperi. Druhá polovica jesennej časti už bola horšia a to z dôvodu nástupu väčšiny hráčov do škôl alebo zamestnania. V jesennej časti sme zbytočne stratili veľa bodov, ktoré by nám zaručovali postavenie za čelom tabuľky a pokojnú jar. Jarnú časť nehodnotím pozitívne ani z hľadiska výsledkov ako aj herného prejavu.

Oslabenie kádra
V zimnej prestávke sme chceli doplniť káder na dvoch, troch postoch, ale napokon odišlo 6 hráčov zo základnej zostavy. Za takéhoto stavu by sa pri súčasnom stave futbalu, kvality hráčov v našom regióne niektoré kluby možno rozpadli. Do mužstva však vedenie dokázalo získať mladých chlapcov, ktorí však nemali skúsenosti z vyšších súťaží a niektorým chýbali futbalové základy. Mne osobne nevadilo pracovať s mladými chlapcami, problém bol ale s účasťou hráčov na tréningoch a ani ja som sa nemohol pre pracovné povinnosti venovať chlapcom viac ako raz alebo dvakrát týždenne.

Absencie hráčov
Hráči zo základnej zostavy z rôznych dôvodov chýbali na zápasoch v jarnej časti 4-5 krát, čo pri súčasnej kvalite kádra bolo dosť cítiť. Hlavne v záverečných kolách sme počítali so ziskom 9 bodov, ktoré by zaručovali pokojný stred tabuľky. To sa však nestalo. V závere jari sme ťahali 6 zápasov bez prehry, ale i víťazstva.

Mužstvo nemá strelca
Dá sa povedať, že v jarnej časti sme boli remízovým mužstvom. Z hľadiska skladby mužstva sme mali veľa pomalých hráčov, takže sme väčšinou museli hrať pozorne zo zadu v blokoch. V jarnej časti sme nenašli strelca, ktorý by vedel strieľať góly. V útoku sa tak prestriedalo veľa hráčov. Mužstvo sa v súťaži zachránilo, v súťaži podávalo však striedavé výkony, ktoré boli limitované už spomínanou neúčasťou hráčov na zápasoch, ale i hernou nedisciplinovanosťou.
Výsledky Gemerskej Hôrky na jeseň 2016
Tatra Sokoľany – Gemerská Hôrka 2:1
Gemerská Hôrka – Ťahanovce 2:1
Čečejovce – Gemerská Hôrka 1:1
Gemerská Hôrka – Poproč 0:0
Dobšiná – Gemerská Hôrka 4:1
Gemerská Hôrka – Veľká Ida 1:0
Malá Ida – Gemerská Hôrka 1:1
Gemerská Hôrka – Kokšov – Bakša 3:0
Košická Nová Ves – Gemerská Hôrka 2:1
Slávia TU Košice – Gemerská Hôrka 5:0
Gemerská Hôrka – Turňa n/B 1:0
Gemerská Hôrka – Kechnec 0:2
Gemerská Hôrka – Perín 1:2
Gemerská Hôrka – Tatra Sokoľany 0:6
     Jarná časť ročníka 2016/2017:

Ťahanovce – Gemerská Hôrka 3:1
Gemerská Hôrka – Čečejovce 1:2
Poproč – Gemerská Hôrka 3:3
Gemerská Hôrka – Dobšiná 3:0
Veľká – Gemerská Hôrka 2:1
Gemerská Hôrka – Malá Ida 1:1
Kokšov – Bakša – Gemerská Hôrka 2:2
Gemerská Hôrka – Košická Nová Ves 0:0
Gemerská Hôrka – Slávia TU Košice 1:1
Turňa n/B – Gemerská Hôrka 2:1
Kechnec – Gemerská Hôrka 4:1
Perín – Gemerská Hôrka 4:1
Káder Gemerskej Hôrky na jeseň: Ondrej Siman, Zoltán Farkaš – Temetei – Miroslav Lörinc, Richard Szkokan, Alexander Izák, Roland Madarász, Dominik Gere, Róbert Ferdinand, Richard Kardos, Boris
KONEČNÁ TABUĽKA V. LIGY K-G R. 2016/21017
1.  TATRA Sokoľany 26 22 4  0 98:17 70 2. FK Kechnec 29 19 4 3 71:32 61 3. Družstevník Malá Ida 26 14 6 6 70:38 48 4. OFK Slovan Poproč 26 13 5 8 64:44 44 5. MFK Ťahanovce 26 12 4 10 52:47 40 6. Družstevník Perín 26 10 8 8 40:44 38 7. FK Košická Nová Ves 26 10 5 11 53:48 35 8. Družstevník Čečejovce 26 9 7 10 42:49 34 9. Slávia TU Košice 26 9 3 14 52:56 30 10. ŠKO Veľká Ida 26 8 4 14 42:56 28 11. TJ Kokšov-Bakša 26 7 5 14 37:50 26 12. FK Gemerská Hôrka 26 5 8 13 29:50 23 13. MFK Dobšiná 26 6 4 16 52:91 22 14 TJ Cementár Turňa n/B 26 3 3 20 26:106 10    Vysoký, Štefan Tóth, Vladislav Vávra, Kristián Ragyina, Viktor Kováč, Gergely Tóth, Attila Balázs, Tibor Kardoš, Tomáš Galajda, Nikolas Ronyecz, Dávid Betík
Káder Gemerskej Hôrky na jar: Gabriel Asztalos, Zoltán Farkaš – Temetei – Dávid Bodnár, Štefan Tóth, Roland Madarász, Miroslav Lörinc, Viktor Kováč, Attila Prónyai, Richard Szkokan, Lukáš Hruška, Boris Vysoký, Marcel Laven, Adam Iboš, Ákos Gyurán, Tibor Kardoš, Jozef Kovács, Alexander Izák, Vladislav Vávra, Richard Fazekaš , Zoltán Farkaš, Marcel Roth, Dávid Betík.
Prišli na jar: Asztalos, Hruška, Laven, Iboš, Gyurán, Kovács, Fazekaš, Roth, Betík
Odišli pred jarou: Siman, Gere, Ferdinand, R. Kardos, Galajda, G. Tóth.
Strelci  - celkove:
13: Bodnár, 4: Vávra, 1 gól: D. Gere, D. Betík, R. Szkokan, R. Kardos, V. Kováč, Á. Iboš, A. Prónyai, J. Kovács, B. Vysoký, Á. Gyurán, R. Madarász.
Poznámka: O postupujúcich a zostupujúcich sa rozhodne v najbližších dňoch, v tabuľke je naznačená aktuálna situácia.
Pripravil Ing. Štefan Tomášik
 
 
 

18. júna 2017

Futbalistom štvrtoligovej MFK Rožňava sa podarilo zvíťaziť v...

Zdroj Spravodajstvo z horného a stredného Gemera z dňa 18. 6. 2017  •  Tomáš Košický  •  2

V nedeľu 18. Júna 2017 popoludní sa na hornom Gemeri ukončili všetky majstrovské futbalové súťaže ročníka 2016/2017. Najväčší úspech priniesli v podobe prvenstva futbalistom štvrtoligovej MFK Rožňava skupiny JUH a tým aj príležitosť postupu do vyššej futbalovej súťaže, ktorou  od nového futbalového ročníka 2017/2018 bude pre nich III. liga skupiny Východ. Na treťoligovú súťaž museli Rožňavčania veru dlhé roky čakať. Teraz ju už majú  v rukách a bude záležať tak od majiteľa klubu pána Domika ako sa tejto príležitosti zhostí on
i jeho terajší futbalisti. Nebude to iste ľahké, keď v tejto súťaži sú také kluby, ako napr. Vyšné Opátske, MFK Snina, 1. FK Svidník, FK Svit, MFK Vranov n/T, či Slovan Sabinov, alebo Tesla Stropkov, atď. Pravým opakom sú futbalisti Gemerskej Hôrky a Dobšinej. V tomto roku klesli na najnižšie miesta v tabuľke V. ligy Košicko-gemerskej skupiny a to nie je dobrá vizitka pre hornogemerský futbal. Zrejme je aj to výsledok nevyužitia príležitostí k postupu do V. ligy pre ostatných víťazov našej I. triedy.  Očakávame preto všetci, či tohto roku využije príležitosť na postup terajší majster I. triedy okresu Rožňava - Jednota Krásnohorská Dlhá Lúka. 
DOSPELÍ
IV.LIGA JUH 30. KOLO 18.6.2017
ŠK Strážske - MFK Rožňava 0:2 (0:0). G: J. Figúr, M. Gallo, ŽK: D. Hredzák, V. Lysachenko, P. Turčík - Zs. Ištók, M. Gallo, ČK: T. Hirjak - 0, R: P. Ištoňa - I. Jurášek, J. Sučka, DS: J. Štofka, Di: 150. MFK Rožňava sa týmto víťazstvom stala konečným víťazom IV. Ligy skupiny JUH v súťažnom ročníku 2016/2017. Je to vynikajúci počin mladých futbalistov Rožňavy, ktorí sa o takýto výsledok usilovali najmä v ostatných rokoch pôsobenia v IV. lige. Mužstvu samozrejme gratulujme a želáme v novej vyššej futbalovej súťaži - III. lige Východ veľa športových úspechov. Na lavičke náhradníkov si počas hry neudržal nervy na uzde, keď rožňavskí diváci po strelenom góle zaburácali radosťou, domáci Tomáš Hirjak , ktorý v prerušenej hre napadol jedného z divákov hostí. Červená karta od hlavného rozhodcu ho neminula, ale ani hanba, ktorú si takto "vyslúžil".
ROŽŇAVA: G. Pulen – J. Korfanta (82. R. Greško), Z. Breuer, M. Gere, P. Sappanoš, Zs. Ištók, Pa. Gere, M. Gallo, J. Figúr (90. A. Krak), I. Petruk, F. Kovács (76. R. Kardos).
Mladosť Kalša - FK Krásnohorské Podhradie 5:2 (3:1). G: E. Takáč 3, V. Horňák, J. Capík - D. Vozár, M. Almáši, ŽK: 0 – M. Almáši, R: D. Ondrášek - J. Cuprák, J. Nosáľ, DS: J. Hreško. Di: 100. Hostia prišli do arény mužstva Kalše bez náhradníkov, čo zrejme malo vplyv na výsledok zápasu. Mali však súpera, ktorý porazil na jej ihrisku aj tohtoročného víťaza súťaže MFK Rožňava. Jej pôsobenie ako nováčika IV. Ligy bolo najmä pre hráčov prospešné.
FK: M. Manko – J. Erdofalvi C, M. Pollák, M. Almáši, K. Zubrický, I. Oravec, M. Mészner, N. Luko, A. Vaško, J. Benedik, D. Vozár.
V. LIGA – 26. KOLO 18.6.2017
Družstevník Perín - FK Gemerská Hôrka 4:1 (3:0). G: M. Šuster, K. Grega, M. Horňák, P. Jarušinský - D. Bodnár. ČK: 0 – T. Kardoš, R: V. Michalík - F. Sendek, M. Cisko, DS: J. Krajčík, Di: 100. Gemerčania v Períne nepotešili nielen trénera Polláka, ale ani fanúšikov. Vysoká prehra a jedna červená karta pre Tibora Kardoša ešte v 34. minúte za kopnutie súpera do zadku bez možnosti hrať s loptou znamenali chabú až smutnú rozlúčku s tohtoročnou V. ligou pre jedného z dvoch zástupcov v nej z horného Gemera. Ešte že sa aspoň Dávid Bodnár zapísal do súťaže strelcov aspoň jedným gólom. 
FK: G. Asztalos – R. Madarász, L. Hruška, J. Kovács, R. Szkokan C, T. Kardoš, V. Vávra, Á. Gyurán, V. Kováč, D. Bodnár, M. Laven (79. R. Fazekas).
Slávia TU Košice - MFK Dobšiná 4:3 (3:0). G: A. Belohorec 2, R. Rončinský, P. Brestovský - R. Gotthardt, J. Barnák, M. Marcinko. ŽK: P. Verčimák - 0. R: M. Filipák - T. Štefanič, M. Mikloško, DS: J. Minaroviech. Di: 50. O konečnom umiestnení v tomto ročníku už bolo pred zápasom rozhodnuté. Hostia síce prišli na zápas do Košíc kompletní, ale dobrý výsledok priniesli len vďaka streleckému potenciálu v II. polčase. Predposledná priečka v tabuľke je za ostatné roky najslabším umiestnením tohto mužstva v V. lige.
MFK: P. Breuer - J. Barnák, A. Gallo, J. Gelda, R. Gotthardt C,, M. Poliak, M. Martinko, M. Majerčák, M. Langer, M. Dovčík, M. Putnocký.

I. TRIEDA 26. KOLO 18.6.2017
Krh. Dlhá Lúka - Kružná 3:2 (2:0). G: J. Čižmár 2, Š. Bodnár - O. Kerekes, L. Varga, ŽK: Š. Bodnár - J. Kamenský, L. Mezei, V. Drenko, R: L. Gyenes – T. Gyenes, J. Gyenes, DS: F. Drenko. Di: 150.
Jednota: M. Máté - K. Albert, A. Kovács, T. Kuru (80. J. Gebe), I. Bošela, J. Čižmár, M. Lovas, Š. Bodnár C, P. Klárik, A. Rigó, T. Hegedus.
APEX: M. Ruszó - M. Szabó, L. Varga C, J. Kamenský, L. Mezei, R. Dókus, P. Fabián, O. Kerekes, L. Brúgóš (46. V. Drenko), J. Rusznyák, Ľ. Lukáč.
Kružná bola pomaly na rozpade, najmä po vysokej domácej prehre s Bystranmi. Čo sa muselo udiať v ich kabine, keď s lídrom súťaže uhrali na jeho pôde veľmi prijateľný výsledok? 
Tatran Betliar - ŠK Jablonov n/T 2:1 (0:1). G: R. Fabián 2 (1 z PK) - P. Ungváry-Szabó. ŽK: M. Marciš - 0.R: V. Marctinko – R. Farkaš, L. Šalamon. Di: 70. Domáci museli o výsledok bojovať až do konca zápasu. Keďže 1. polčas patril hosťom, ktorí sa ujali v ňom aj vedenia. Najskôr domáci vyrovnali až v 80 minúte, aby o svojom víťazstve rozhodli až premeneným pokutovým kopom v 86. Minúte svojím najlepším strelcom Rolandom Fabiánom.
TATRAN: S. Cirbus (46. Ľ. Šofranko)- Ľ. Árvay, R. Jakab (79. Ľ. Zatroch), D. Szilárdi, I. Lorinc C, M. Ďuríček (46. L. Lorincz), M. Marciš, M. Oravec, P. Hricko (65. L. Fafrák), R. Fabián, Zs. Barkász.
ŠK: R. Balázs - L. Zajdó C, G. Páll, T. Hlaváček (89. F. Szocs), A. Vislay, P. Hutník, P. Milata, F. Rohály, Á. Kardos, P. Ungváry-Szabó, T. Szocs.
Baník Rožňavské Bystré - OFK Vyšná Slaná 1: 3 (:2). G: R. Bubenčík - P. Zabrel 2, G. Keršák. ŽK: R. Bubenčík. R: J. Szor – G. Rási, M. Šimčák, DS: L. Nagy. Di: 50. Hostia boli v tomto zápase favoritom. Využili i tento zápas na pokus o zvrátenie svojho postavenia v tabuľke. Výsledok Dlholúčanov bol dnes však pre nich už neprekonateľný a tak im patrí 2. priečka. Domáci ani dnes nemali na to, aby porazili svojho dlhoročného rivala, hoci vystriedali v zápase až piatich hráčov. Patrí im v tohto ročníku iba siedma priečka v tabuľke, čo je ich doteraz najhoršie umiestnenie v tabuľke I. triedy.
BANÍK: Cs. Koncz – I. Demján (79. O. Ujházi), Š. Dorkin, T. Kuchta, P. Kubej, P. Minčík (56. Cs. Koncz ml.), J. Lipták-Giba, J. Urban C, R. Bubenčík, S. Grančák (56. D. Koncz), M. Szilágyi (74. D. Hloška).
OFK: R. Lindák - F. Gallo, M. Hadar, J. Szentpetery, M. Bendik, G. Keršák, M. Fifik, Š. Domik (81. V. Baluch), P. Zabrel, O. Kračún, M. Gallo C.
Sokol Bohúňovo - OTJ Honce 1:1 (1:1). G: K. Illés - S. Dzureň. ŽK: P. Kubík, F. Király - 0. R: J. Molnár - L. Marton, DS: O. Vysoký, Di: 20. Záujem o futbal bol u domácich fanúšikov mizerný. Hostia za to pokračovali v dobrej hre a výkon proti domácim Bohúňovčanom im stačil na zisk aspoň bodu. Udržali si aj 10. Miesto v konečnej tabuľke I. triedy. Domáci si vybojovali až 11. Miesto, čo nie je pre nich lichotivé umiestnenie.
SOKOL: K. Molnár - K. Illés C, A. Szaniszló (59. Z. Tomi), Sz. Gergey, P. Kubík, Š. Gergely, F. Király (81. G. Šušán), R. Kulik, R. Lipták, K. Gergely, R. Volčko.
OTJ: J. Karalo – J. Hric, S. Dzureň, J. Pástor C, O. Varga, J. Tomi, L. Hajdu, T. Fandák, M. Mogyoróši, M. Pástor, N. Gallo.
FK Hrhov - Zlatý klas Dlhá Ves 1:5 (0:4). G: M. Dunka – K. Segyo 2, D. Zsóri, A. Pomaj, D. Novák. ŽK: G. Veverica – 0. R: M. Uharček - A. Farkaš, Š. Iglai, DS: Š. Bodnár, Di: 50. Domáci sa už nestihli tak spamätovať a zmeniť výsledky v zápasoch v prospech seba, aby sa odpútali z 12. miesta v tabuľke. Hostia aj v tomto zápase potvrdili, že sa oproti predchádzajúcemu obdobiu zlepšili a v tomto ročníku si vybojovali pekné 6. miesto.
HRHOV: A. Bartók - D. Danko, T. Zsigrai, Zs. Danko (60. Ľ. Bartók), M. Hranyó, G. Veverica C (73. P. Krankila), L. Horváth, Z. Uveges, A. Gruľo, M. Dunka, K. Demeter.
ZLATÝ KLAS: M. Pavlínyi - G. Ferdinand, M. Dusza C, K. Segyo, D. Novák, D. Zsóri, M. Makkai (68. Cs. Flander), A. Pomaj, Zs. Mezei (72. G. Beke), L. Novák, J. Lokos (58. A. Orvos).
Baník Drnava – Gemtex Rudná 3:7 (1:4). G: B. Šoltés, P. Búlik, K. Bakoš - O. Vysoký 3 (1 z PK), S. Székely 2, Cs. Óvary, V. Konček. ŽK: J. Gorgei, J. Čeľovský, A. Herczeg – B. Kurian. R: P. Gálik - D. Poťmák, R. Mikulec, DS: J. Šmelko. Di: 50. Domáci v bráne vyskúšali mladého Tomáša Paradu a ten sa nestačil po svojom staršom predchodcovi dobre zorientovať z pôsobenia v domácom doraste a hostia to využili na zisk 3 bodov. V tomto súboji nestačili so súperom z Rudnej ani ostatní jeho spoluhráči. Rudná sa spoliehala na svojich skúsených hráčov, keď strelecky to vychádzalo najmä Ondrejovi Vysokému a jeho 3 "raketám" v podobe nechytateľných striel mladému brankárovi do siete. Výsledok je najprekvapujúcejším nielen pre toto kolo.
BANÍK: T. Parada – P. Búlik C, J. Barczi, E. Polyák, J. Gorgei, J. Čeľovský, B. Šoltés, D. Fodor, A. Hrczeg, M. Mázik (54. K. Bakoš), K. Šoltés.
GEMTEX: B. Kurian – L. Šimon C, P. Kontra, O. Vysoký, A. Gyombér (64. A. Koteleš), V. Konček, Cs. Óvary, S. Székely, A. Hanzlík, M. Galajda, O. Sanisló.
DORAST
III. LIGA K - G 26. KOLO 17. - 18.6.2017

MFK Ťahanovce - FK Hrhov 1? (0:1). G: L. Borovský - G. Šmajda, R. Grosmann, T. Szakács, ŽK: bez kariet. R: M. Lipták, Di: 10. Hrhovčania dosahli nielen skvelý výsledok v tomto zápase, ale z hornogemerských mužstiev dosiahli aj druhé najlepšie umiestnenie v súťaži.
FK: Á. Kapczi – J. Fazekaš, M. Rybár, A. Máté, M. Žiga, R. Grosmann, G. Šmajda, P. Ribár, A. Gruľo, D. Grulyo, T. Szakács C.

Slovan Poproč - MFK Rožňava 2:1 (1:0). G: J. Adam, A. Veselý - B. Harabín. ŽK: 0 – M. Zatroch. R: Z. Lang. Di: 80. Prekvapujúco pekná návšteva na dorasteneckom stretnutí zrejme vyplývala z toho, že uvidí zaujímavý futbal. Pre domácich to aj bol, najmä keď dosiahli hoci tesné víťazstvo, aj to až v 88. Minúte.
ROŽŇAVA: M. Deméň - T. Ivanič, M. Zatroch (87. J. Ivanič), M. Bakoš (59. Á. Tamás), J. Hovorka, B. Harabin, M. Ikri, R. Árvai (46. M. Ogurčák), A. Krak C, D. Lindák (46´. R. Ďurský), T. Leštách.

FK Krásnohorské Podhradie - Družstevník Malá Ida 1:3 (1:1). G: P. Darvaš - D. Nalevanko, M. Mrok, P. Seman. ŽK: T. Doboš - . Knut, P. Seman. Aj dorastenci sa pričinili v tomto kole o to, že futbalisti Krásnohorského Podhradia si nevybojovali ani len bod. V druhom polčase sa ukázali lepší hostia a odviezli si aj tri body.
FK: D. Džačár - A. Klement, M. Smrek C, P. Šoltés, J. Petergáč, D. Šimko, T. Doboš, A. Pipoly (57. A. Domik), P. Darvaš, M. Tolvajy (81. D. Kótai), D. Šoltés.
(MG od) 
 

31. januára 2017

Handzuš je po tvrdom dištance znova na ľade: Zavesí korčule...

Zdroj RSS - Šport z dňa 31. 1. 2017  •  Tomáš Košický  •  4

Po tom, čo v 38. kole Tipsport ligy zranil Michal Handzuš (39) košického Tomáša Hričinu, ktorý je stále mimo hry, vyfasoval od disciplinárky trojmesačný dištanc. Po polovici trestu môže však požiadať o zrušenie zvyšku. Ak by sa tak stalo, stihol by posledné zápasy základnej časti i play-off.

6. decembra 2016

2016-12-09 / Uvedenie knihy Tomáša Straku

Zdroj Pozvánky na podujatia z dňa 6. 12. 2016  •  Tomáš Košický  •  4

Uvedenie knihy košického básnika a výtvarníka Tomáša Straku. Novela sa volá Len sa mi nepozri do očí a vyšla vo vydavateľstve Marenčin PT.

27. júna 2016

Gymnazisti uspeli s projektom inteligentnej stoličky

Zdroj TREND.sk - všetky weby z dňa 27. 6. 2016  •  Tomáš Košický  •  5

Tím z košického Gymnázia Sv. Tomáša Akvinského bojoval vo finále medzinárodnej súťaže Social Inovation Relay, ktorú organizuje nezisková spoločnosť JA Slovensko v spolupráci s NN Group. Úlohou desiatich stredoškolských družstiev z Európy a Ázie bolo vytvoriť projekty zlepšujúce kvalitu života či riešiace spoločenské problémy.

16. júna 2016

Exkluzívny 3i byt v novostavbe Koloseo, Tomášikova ul., BA II

Zdroj Novinky realitného trhu za posledné 2 dni z dňa 16. 6. 2016  •  Tomáš Košický  •  4

Cena: 800 EUR/mesiac
- ulica: Tomášikova - izby: 3 - plocha: 90 m2 - stav: novostavba - plne zariadený s novými spotrebičmi - 2 parkovacie státia v stráženej podzemnej garáži v cene - klimatizácia - loggia - internet a KTV v cene Prenájom 3-izbového bytu, Košická ulica, v novostavbe Koloseo, orientovaný na západ s výhľadom do dvora, Bratislava II, Ružinov.. Podlahová plocha bytu je 90 m2. Byt je v osobnom vlastníctve. Nachádza sa na 5. poschodí ( z 12 ) v dome s výťahom. Mesačne nájomné : 800,-€ / mes + 100,-€ / mes zálohová platba na energie. V cene sú započítané dve parkovacie miesta v stráženej podzemnej garáži, KTV a internet. Dispozícia bytu: Vstupná hala z ktorej vedie vstup do priestrannej obývačky, ktorá je prepojená s kuchyňou, príľahlou komorou a jedálenským “kútom”. Zo vstupnej haly vedie vstup aj do kúpeľne a samostatnej toalety. Z obývacieho pokoja sa vchádza do nepriechodnej spálne a nepriechodnej detskej alebo hostinskej izby. Prístup na balkón je z obývacieho pokoja. V byte sú plastové okná, kvalitné plávajúce podlahy a bezpečnostné dvere. V obývacom pokoji je umiestnená klimatizácia s orientáciou zabezpečujúcou príjemnú teplotu v celom byte. Vybavenie bytu: Byt sa prenajíma úplne zariadený s novými spotrebičmi: kuchynská linka so zabudovanou sklokeramickou varnou doskou a elektrickou rúrou, chladnička, umývačka riadu, rýchlovarná kanvica a bežné kuchynské spotrebiče. V komore je sušička, samostatná mraznička, žehliaca doska, žehlička. V obývacom pokoji sa nachádza veľká sedacia súprava, konferenčný stolík, jedálensky stol a 4 stoličky, Tv zostava, TV, koberec, dekorácie. Chodba je vybavená rolldorom a botníkom. V spálni je manželská posteľ s odkladacím priestorom, nočné stolíky, nové matrace s pamäťovou penou, TV a stojáta skriňa. V detskej/hosťovskej izbe je priestranný roll-door, nová poschodová posteľ s úložným priestorom a pracovný stôl. V kúpeľni je vaňa, umývadlo, automatická pračka, skrinky. Toaleta s ďalším umývadlom sú samostatné.V byte sa nachádza aj veľky, priestranný šatník. Lokalita: Plná občianská vybavenosť. V tesnej blízkosti komplexu Koloseo sa nachádza Polus City Center, jazero Kuchajda, Kaufland, slovenské potraviny Yeme a novootvorený Fresh Market. Byt je voľný ihneď. Požadovaná platba 1 mesačné nájomné + energie + depozit vo výške mesačného nájmu s energiami + provízia pre RK vo výške jednomesačného nájmu. MAGNUM Real "Predaj nehnuteľností berieme osobne" Kontakt:0902 405 244 Prečítajte si náš blog: magnumreal.sk/blog A dozviete sa: Kupujeme svoje prvé bývanie. Máme vybranú nehnuteľnosť. Aké sú ďalšie kroky? Pred tým než sa rozhodnete kupovať nehnuteľnosť – 10 jednoduchých rád. 5 tipov na čo sa zamerať pri hľadaní investičnej nehnuteľnosti na prenájom. Realitná kancelária MAGNUM Real je zakladajúcim členom Združenia Realitných Kancelárií Slovenska. zrks.sk

10. mája 2016

Ak chcú Američania predať košický U.S. Steel, musia spustiť...

Zdroj TREND.sk - všetky weby z dňa 10. 5. 2016  •  Tomáš Košický  •  5

Sága o predaji košických železiarní U.S. Steel pokračuje ďalším dejstvom. Po predohre so slovenským miliardárom a majiteľom Moravia Steel Tomášom Chrenekom z konca minulého roka je aktuálne v kurze čínsky motív. Minulý týždeň totiž denník SME oznámil, že Američania z košického závodu definitívne odchádzajú. Konkrétne meno firmy nepadlo, no realitní makléri majú v Košiciach hľadať vhodné pozemky na výstavbu domov pre ľudí z Ázie.

5. mája 2016

Drevenice na košickom paneláku sú už minulosťou

Zdroj Spravy.Pozri.sk RSS kanál z dňa 5. 5. 2016  •  Tomáš Košický  •  6

Košice 4. mája (TASR) – Tri pôvodné drevené stodoly, ktoré tvorili Pamätník ľudovej architektúry Tomáša Džadoňa, dnes odstránili z košického paneláka na sídlisku Dargovských hrdinov. Na 13-poschodovom paneláku boli osadené od septembra 2013. Pôvodná zmluva s obyvateľmi paneláka, ktorí.....

30. apríla 2016

T. DRUCKER: Košická chobotnica mi na dvere nezaklopala

Zdroj 24hod.sk z dňa 30. 4. 2016  •  Tomáš Košický  •  5

Košická a ani žiadna iná chobotnica ministrovi zdravotníctva Tomášovi Druckerovi (nominant Smeru-SD) na dvere nezaklopala. Nemyslí si ani, že sa tak stane. ...

11. marca 2016

Košický U. S. Steel vyplatí vysoké odstupné desiatkam ľudí

Zdroj ekonomika.sme.sk z dňa 11. 3. 2016  •  Tomáš Košický  •  6

Tomáš Chrenek pre SME hovorí, že Američania nechcú košický U. S. Steel predať.
Prejdi na stránku:
<< < 1 2 3 4 5 > >>
 

Tituly ďalších článkov

 • Záborský začal sezónu vo Fínsku 1+2, bodoval aj Spilar, 12. septembra 2015
 • FOTO Vážnej nehody v Košiciach: Štyria zranení po zrážke s pancierovým autom, 28. júla 2015
 • Pri Betliari horí rúbanisko, hasiči už požiar lokalizovali, 29. apríla 2015
 • Deľbu bodov v košickom derby zariadil kanonier Lokomotívy Tomáš Labun, 15. marca 2015
 • V príprave košickej Lokomotívy žiari Tomáš Labun, 25. februára 2015
 • Asteras Tripolis remizoval s PAS Giannina, 14. januára 2015
 • Čisté konto Košického, Tripoli zdolal lídra gréckej ligy PAOK Solún, 10. januára 2015
 • Košický vychytal nulu, Asteras zdolal Veriu, 14. decembra 2014
 • Atromitos zdolal Asteras 4:3, v bránke hostí chytal Košický, 11. novembra 2014
 • Atromitos zdolal Asteras 4:3, v bránke hostí chytal Košický, 10. novembra 2014
 • Atromitos zdolal Asteras 4:3, v bránke hostí chytal Košický, 10. novembra 2014
 • Mak gólom prispel k výhre PAOK Solún nad Veriou, 26. októbra 2014
 • Mak gólom prispel k výhre PAOK Solún nad Veriou, 26. októbra 2014
 • Mak gólom prispel k výhre PAOK Solún nad Veriou, 26. októbra 2014
 • Predstavujme slovenské startupy: GOLDEE zažiaril vďaka skvelým ľuďom v tíme, 25. júla 2014
 • Futbalový brankár Tomáš Košický sa sťahuje do Grécka, 23. júla 2014
 • Futbalový brankár Tomáš Košický sa sťahuje do Grécka, 23. júla 2014
 • Futbalový brankár Tomáš Košický sa sťahuje do Grécka, 23. júla 2014
 • Futbalový brankár Tomáš Košický sa sťahuje do Grécka, 23. júla 2014
 • Brankár Košický prestúpil do gréckeho Asterasu Tripoli, 23. júla 2014
 • GOLDEE zažiaril medzi ostatnými start-upmi vďaka skvelým ľudom v tíme, 23. júla 2014
 • Úspešní košickí študenti: „Naša vedecká činnosť" zatiaľ dievčatá skôr odrádza, 23. mája 2014
 • Ak je chlap, odstúpi! Aj Most-Híd sa pridal k hlasom žiadajúcim rezignáciu Boreca, 8. apríla 2014
 • Olejníka čaká za korupciu väzenie. Najvyšší súd zamietol dovolanie ministra Boreca!, 7. apríla 2014
 • Národná rada zamietla dovolanie T. Boreca v kauze Františka Olejníka, 7. apríla 2014
 • Lipšic: Minister Borec by mal po rozhodnutí v kauze Olejníka odstúpiť, 7. apríla 2014
 • Ako bájny Cézar. Hokejista Košíc Marcinko po zranení prišiel, videl a zvíťazil, 5. apríla 2014
 • Ako bájny Cézar. Hokejista Košíc Marcinko po zranení prišiel, videl a zvíťazil, 5. apríla 2014
 • Začala sa mimoriadna schôdza: Minister Borec čelí pokusu o odvolanie, 25. marca 2014
 • Borec odmieta obvinenia opozície, Lipšic v ňom vidí obyčajného lokaja, 25. marca 2014
 • Borec prežil odvolávanie opozície, ostáva vo funkcii, 25. marca 2014
 • Borec na odstrel: Opoziční poslanci budú ministra odvolávať po druhý raz, 24. marca 2014
 • Opozícia ide odvolávať Boreca pre ochranu korupcie politika, 19. marca 2014
 • Lipšic vyzbieral potrebné podpisy, Borec bude čeliť odvolávaniu, 18. marca 2014
 • Kryl korupciu alebo napravil justičný omyl? Minister Borec má čeliť odvolávaniu, 18. marca 2014
 • Vďaka Borecovi je poslanec odsúdený za korupciu voľný. Opozícia chce ministra odvolať, 18. marca 2014
 • Opozícia zvažuje odvolať Boreca pre kauzu Olejník, 10. marca 2014
 • Barly namiesto pekných spomienok, 27. februára 2014
 • Právnici označili Borecov postup za zákonný, 21. februára 2014
 • Borec: V prípadoch, ako je Olejníkov, mám zákonnú povinnosť podať dovolanie, 19. februára 2014
 • Vďaka zásahu Boreca je poslanec odsúdený za korupciu na slobode. Opozícia chce vysvetlenie, 13. februára 2014
 • Borec pôjde na koberček: Mal zneužiť funkciu, 13. februára 2014
 • Detroit povolal Jurča do prvého tímu, opäť si zahrá NHL, 14. januára 2014
 • Marcinko po nominácii: Je to úžasný pocit, som poctený, 8. januára 2014
 • Marcinko po nominácii: Je to úžasný pocit, som poctený, 7. januára 2014
 • Marcinko po nominácii do Soči: Som poctený, 7. januára 2014
 • Pochodu proti HIV/AIDS v Košiciach sa zúčastnilo asi päťdesiat ľudí, 2. decembra 2013
 • Košický čakal šesť rokov. Jediný má šancu na premiéru, 14. novembra 2013
 • Brankár Košický je premiérovo vo futbalovej repre, bude spievať po taliansky?, 12. novembra 2013
 • Košický nomináciu nečakal, príjemne ho prekvapila, 12. novembra 2013
 
 
Partneri: Online spravodajstvo Mráčik, RSS katalóg, Instagram na SK i CZ, Twitter katalóg, RSS reader TV, Kuchárka, Čítanie, Psychológia, Skratky, Geography exam, Trapasy, Hlavolamy, Vtipy, Nákupné centrum,
Centrum krásy a zdravia, Športové centrum, Bankomaty na Slovensku, Bankomaty v České republice, Vyber školu, Tvoj Lekár, Ponuky práce v zdravotníctve, Online zdravotná poradňa, Tvůj Lékař, Palivové drevo, Tvoj Notár, Tvůj notář, Sudoku for Kids, Road for Kids, Pair for Kids, Hanoi for Kids, 15 for Kids, Grid for Kids, Colours for Kids, Pexeso, Logic, Einstein, Snake, 3 Wheels, Find 8
Design downloaded from free website templates.