Index vplyvu Ján Počiatek - Index vplyvu v politike

Ján Počiatek
 
 

Exminister Mikloš „zotrel“ Fica, pripomenul mu vulgárneho Počiatka a jeho prešľapy

Ivan Mikloš upozornil na minulé vyjadrenia exministra financií Jána Počiatka.Hoci predseda strany Smer-SD Robert Fico ne...

Ján Počiatek aktuálne...

Poradie: 9Index vplyvu:
Týždenný vplyv
PoradieIndexTrend
-0Vplyv / význam zostáva nezmenený
Mesačný vplyv
PoradieIndexTrend
-0Vplyv / význam zostáva nezmenený
Ročný vplyv
PoradieIndexTrend
28.9Vplyv / význam rastie
 

Ako Ján Počiatek vplýva na nás posledný mesiac

Ako Ján Počiatek vplýva na nás posledný rok

Články, kde sa vyskytuje Ján Počiatek v poslednej dobe

 

31. marca 2021

Exminister Mikloš „zotrel“ Fica, pripomenul mu vulgárneho...

Zdroj Webnoviny.sk z dňa 31. 3. 2021  •  Ján Počiatek  •  0

Ivan Mikloš upozornil na minulé vyjadrenia exministra financií Jána Počiatka.Hoci predseda strany Smer-SD Robert Fico ne...

22. marca 2021

Založenie štítnického spevokolu

Zdroj Spravodajstvo z horného a stredného Gemera z dňa 22. 3. 2021  •  Ján Počiatek  •  0

V našom archíve sa uchovávajú dokumenty staré 129 rokov, ktoré zaznamenali vznik a počiatky existencie štítnického spevokolu. Jedným z nich je zápisničná kniha obsahujúca informácie o založení spevokolu, jeho stanovy, zápisnice, pozvánky na tanečné zábavy, koncerty organizované štítnickým spevokolom, menný zoznam členov spevokolu, atď...
Ako vznikol spevokol?
Dňa 25. septembra 1892 Csipkay János, evanjelický učiteľ a Krausz János, učiteľ, zaslali 12 mužom pozvánku na stretnutie, naplánované v dome Csipkay Jánosa, o piatej hodine daného dňa z príležitosti založenia spevokolu.
Pozvanie s účasťou prijalo 10 mužov. Založenie spevokolu bolo jednohlasne schválené, a tak id. Nagy Lajos, Schvirján Pál, Porubszky Károly, Krausz János a Csipkay János boli vyzvaní na vyhotovenie stanov.
Stanovy obsahovali 10 bodov/paragrafov. Pod prvým bol samotný názov: Štítnický mužský spevokol. Ďalšie podchytili cieľ spevokolu, možnosti členstva, povinnosti a práva členov, práva zakladajúcich členov, úradníctvo, príjmy a výdaje, ako aj podmienky rozpustenia spevokolu.
Príjmy spevokolu boli z daní členov, z verejných vystúpení na tanečných zábavách, z vystúpenia na smútočných obradoch, z ktorých dostal každý z vystupujúcich 50 krajczárov (egy korona).Výdaje sa mali spresniť z prípadu na prípad.
Na zasadnutí 30. septembra si spolok zvolil predsedu, ktorým sa stal Sárkány Károly, za vedúcich spevokolu boli jednohlasne zvolení Krausz János a Csipkay János, za zapisovateľa Csipkay János a za pokladníka Schvirján Pál.
Obsahom zápisníc boli voľby predstavenstva, zadováženie materiálnych potrieb spevokolu, pôžičky pre členov, príjmy a výdaje spolku, prijímanie nových členov, inventár majetku spolku, organizovanie spomienkových slávností, koncertov. V zápisničnej knihe je vložené aj parte id. Nagy Lajosa, jedného zo zakladajúcich členov spevokolu.
Zdroj: MV SR, Štátny archív v Košiciach, pracovisko Archív Rožňava, Fond: Štítnický spevokol
Ing. Eva Jergová
 
   
 
Pozn. MG
Súvisiaci článok: http://old.majgemer.sk/gemer/stitnik/stkultura.htm 

20. januára 2021

Na očkovanie v rimavskosobotskej nemocnici sa môžu určené...

Zdroj Spravodajstvo z horného a stredného Gemera z dňa 20. 1. 2021  •  Ján Počiatek  •  0

Na termín očkovania proti ochoreniu COVID-19 v Nemocnici Svet zdravia Rimavská Sobota sa môžu určené skupiny ľudí prihlásiť online prostredníctvom národného portálu www.korona.gov.sk. Prvé voľné termíny sú konkrétne definovaným skupinám v zmysle národnej očkovacej stratégie k dispozícii od pondelka 25. januára 2021. 
Očkovanie v rimavskosobotskej nemocnici sa bude konať v areáli nemocnice. Pripravené sú dve ambulancie, v rámci ktorých sa bude očkovať na dvoch miestach. Vakcinačné centrum I je zriadené v detskej príjmovej ambulancii (blok A) s bezbariérovým vchodom priamo do ambulancie. Vakcinačné centrum II je zriadené v pavilóne oddelenia vnútorného lekárstva (blok C), vchod je po železných schodoch z vonkajšej strany budovy. Celková týždenná kapacita v počiatočnej fáze je približne 700 ľudí. Vakcinačné centrum bude v prevádzke počas pracovných dní od 9.00 do 15.30 hod., obedňajšia prestávka je v čase od 12.00 do 12.45 hod. 
Aktuálne je na stránke www.korona.gov.sk. otvorené prihlasovanie pre:
  • zdravotníckych pracovníkov
  • študentov zdravotníckeho lekárskeho a nelekárskeho odboru, ktorí počas štúdia prichádzajú do kontaktu s pacientom
  • zamestnancov obslužnej organizácie, ktorí vykonávajú svoju činnosť v nemocnici
  • zamestnancov zariadenia sociálnych služieb (napríklad domova sociálnych služieb)
  • terénnych sociálnych pracovníkov
  • zamestnancov nemocnice, ktorí prichádza do kontaktu s pacientom
  • zamestnancov záchrannej zdravotnej služby a dopravnej zdravotnej služby, ktorí prichádzajú do kontaktu s pacientom
  • zamestnancov mobilného odberného miesta, ktorí prichádzajú do kontaktu s testovanou osobou
  • osoby nad 85 rokov
  • osoby, ktoré v rámci cirkvi alebo náboženskej spoločnosti registrovanej podľa osobitného predpisu poskytujú duchovnú službu pre pacientov s ochorením COVID-19 v nemocnici alebo pre prijímateľov sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb
Pred očkovaním musí registrovaný žiadateľ vedieť preukázať fakt, že do tejto skupiny patrí (napr. potvrdením o zamestnaní, či služobným preukazom). Termín na podanie druhej dávky vakcíny mu bude pridelený automaticky.
Po nahlásení sa na termín nemocnica následne na základe dopytu objednáva daný počet vakcín.
Po príchode do vakcinačného centra, respektíve ambulancie vypĺňa pacient dotazník, v ktorom sa posudzujú rizikové faktory. Po vykonaní všetkých náležitých úkonov sa pristúpi k samotnej vakcinácií. Po tomto kroku je potrebné, aby pacient počkal na pozorovanie približne 15 minút v čakárni. U rizikových skupín je táto doba predĺžená na 30 minút.
V rimavskosobotskej nemocnici bolo dosiaľ zaočkovaných vyše tristo zamestnancov. Spolu so zdravotníkmi z regiónu nemocnica zaočkovala 689 ľudí.
Jana Fedáková
 

14. januára 2021

V Nemocnici Svet zdravia Rožňava už začnú očkovať proti...

Zdroj Spravodajstvo z horného a stredného Gemera z dňa 14. 1. 2021  •  Ján Počiatek  •  0

Od pondelka 18. januára 2021 začnú v Nemocnici Svet zdravia Rožňava očkovať proti ochoreniu COVID-19 určené skupiny ľudí, ktorí sa prihlásia cez národný portál na voľné kapacity v rámci dňa. Ide o konkrétne definované zdravotnícke pozície v zmysle národnej očkovacej stratégie.
Rožňavská nemocnica sa stala jedným z vakcinačných centier, ktoré stanovilo ministerstvo zdravotníctva. V sieti nemocníc Svet zdravia budú takéto vakcinačné centrá fungovať ešte v Humennom a Michalovciach.
Očkovanie v rožňavskej nemocnici sa bude konať vo vakcinačnom centre v poliklinike pre dospelých na nultom poschodí.
Pripravená je jedna ambulancia, v rámci ktorej sa bude očkovať na dvoch miestach, s celkovou dennou kapacitou v počiatočnej fáze približne 300 ľudí. Vakcinačné centrum bude v prevádzke od 9.00 do 15.30 hod., obedňajšia prestávka je v čase od 12.00 do 12.45 hod.
Je potrebná registrácia na stránke www.korona.gov.sk/ kde je v prvej fáze aktuálne otvorené prihlasovanie pre zdravotníckych pracovníkov, osoby, ktoré profesionálne priamo alebo nepriamo zabezpečujú starostlivosť, transport a diagnostiku pacientov, zamestnancov zariadení sociálnych služieb a terénnych sociálnych pracovníkov.
Po príchode do vakcinačného centra, respektíve ambulancie vypĺňa pacient dotazník, v ktorom sa posudzujú rizikové faktory. Po vykonaní všetkých náležitých úkonov sa pristúpi k samotnej vakcinácií. Po tomto kroku je potrebné, aby pacient počkal na pozorovanie približne 15 minút v čakárni. U rizikových skupín je táto doba predĺžená na 30 minút.
Od stredy minulého týždňa (6.1.2021) sieť nemocníc Svet zdravia spustila vakcináciu svojich zdravotníkov v 14 svojich nemocniciach. Za prvé tri dni sa zaočkovalo viac ako 2800 zamestnancov. Tento týždeň by to malo byť ďalších vyše 5100. Zvýšený počet sa podarí dosiahnuť aj vďaka efektívnejšiemu využitiu dodanej vakcinačnej látky. Obstarané špeciálne striekačky (s minimálnym mŕtvym priestorom) umožnia z jednej ampulky aplikovať až šesť vakcinačných dávok (doteraz to bolo päť).
V rožňavskej nemocnici bolo dosiaľ zaočkovaných vyše 250 zamestnancov.
Jana Fedáková,
komunikačný špecialista
 
 
LEKÁRKA RADÍ - Čo treba vedieť o očkovaní proti COVID-19
 
 

25. novembra 2020

Ottův slovník naučný Predmet mesiaca december 2020

Zdroj Spravodajstvo z horného a stredného Gemera z dňa 25. 11. 2020  •  Ján Počiatek  •  0

V rámci prezentačnej aktivity „predmet mesiaca“ bude v priestoroch Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote vystavená encyklopédia z prelomu 19. a 20. storočia, Ottův slovník naučný. 28-zväzkové dielo bude vystavené od 1. do 31. decembra 2020.
Knižne vydané encyklopédie už v dnešnej internetovej dobe pomaly upadajú do zabudnutia. Sú však výnimočným zdrojom informácií, výsledkom mimoriadneho úsilia veľkého tímu vedeckých spolupracovníkov. Na ich čítanie nepotrebujete žiadne elektronické zariadenia.
V rokoch 1888 - 1909 vydal pražský vydavateľ a nakladateľ Jan Otto 28-zväzkovú všeobecnú encyklopédiu: „Ottův slovník naučný. Illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí“. Dielo je najväčšou českou encyklopédiou. Tvorí ho 27 zväzkov kníh abecedne zoradených hesiel a jeden, v poradí 28. zväzok doplnkov. Encyklopédia obsahuje na 29 000 stranách temer 140 000 hesiel, z nich mnohé sú zložené z viacerých obsahovo bohatých podhesiel. Heslá sú doplnené približne 5 000 obrázkami a takmer 500 nestránkovanými prílohami.
Významný pražský vydavateľ a nakladateľ Jan Otto (1841 - 1916) vydával učebnice, časopisy, českú a svetovú literatúru. Najväčšia česká encyklopédia nesie jeho meno. Vytvoril ju spoločne s mnohými spolupracovníkmi. V počiatočnom období koncipovania encyklopédie bol jej hlavným redaktorom univerzitný profesor Tomáš Garrigue Masaryk (1850 - 1937), neskôr publicista a historik Josef Kořán (1838 - 1912). Dielo je výsledkom práce 60 vedeckých redaktorov a asi 1 100 ďalších spoluautorov.
Ottův slovník naučný je vytlačený na strojovom papieri. Viazaný je v krásnej polokoženej väzbe. Čierna koža pokrýva chrbát a rohy knižných dosiek. Lepenkové knižné dosky sú potiahnuté textíliou čiernej farby. Oriezka kníh je zdobená mramorovým vzorom. Ručne šité kapitáliky sú bielo-hnedé. Chrbát kníh je bohato zdobený technikou slepotlače a zlátenia. Centrálnym motívom vyobrazenia je symbol víťazstva, okrídlená bohyňa Niké z gréckej mytológie, ktorú neskôr starovekí Rimania nazývali Viktóriou. Jej atribútmi sú horiaca fakľa symbolizujúca svetlo poznania a vavrínový veniec pre víťaza nad temnotou nevzdelanosti. Nad hlavou bohyne je zobrazený znak českého kráľovstva.
   
Vystavené úplné encyklopedické dielo je čiastočne poškodené opotrebovaním. Slúžilo čitateľom pred viac než 100 rokmi a od nového roka 2021 bude znova dostupné k štúdiu všetkým návštevníkom knižnice Gemersko-malohontského múzea.
Mgr. Iveta Krnáčová
 

31. augusta 2020

Automatické pokutovanie za šoférovanie bez známky má slabé...

Zdroj Slovensko – Denník N z dňa 31. 8. 2020  •  Ján Počiatek  •  0

Okolo pokutovania šoférov, ktorí jazdia po diaľniciach načierno, sa vedie debata, odkedy známky nalepené na sklo vystriedala ich elektronická verzia. Ukázalo sa, že v tíme exministra dopravy Jána Počiatka urobili pri zavádzaní e-známok sériu chýb, preto sa niekoľko mesiacov pokuty neposielali vôbec. Inak by napríklad desať dní jazdy načierno vyšlo nezodpovedného šoféra na pokutu 3000 eur. […]

12. augusta 2020

Prenájom 2i bytu v novostavbe - m.č. Staré mesto

Zdroj Novinky realitného trhu za posledné 2 dni z dňa 12. 8. 2020  •  Ján Počiatek  •  0

Cena: 650 EUR
Babony The Real Estate ponúka na prenájom 2- izbový byt v novostavbe na ulici Jozefa Krónera len kúsok od budovy Rozhlasu a Úradu vlády SR. Ak hľadáte bývanie kde si chcete užiť atmosféru Starého mesta a mať všetko v centre v pešej dostupnosti, tak ďalej nehľadajte. Prezeráte si práve tú správnu ponuku. Byt ktorý je voľný od 1.9. sa nachádza na 3 poschodí v novostavbe s výťahom do ktorej sa dostanete len za pomoci elektronického čipu, čím je o bezpečie dostatočne postarané. Cez bezpečnostné dvere sa vstupuje do vstupnej centrálnej haly. Samostatná nepriechodná izba s orientáciou do tichého dvora vám poslúži ako spálňa v ktorej je zároveň aj dostatočný úložný priestor v podobe rolldor. Moderne prepojená obývacia izba s kuchyňou je plne vybavená spotrebičmi a všetkým ostatným zariadením potrebným aj pre vášnivých milovníkov varenia. Balkón s orientáciou na Žilinskú ulicu určite využijete pri pití rannej kávy, alebo vínka počas letných teplých nocí. Samostatnú toaletu ocení určite každý a o kúpeľni vybavenej vaňou, sprchovým kútom a práčkou zároveň sa inak ako v superlatívoch hovoriť nedá. O teplú vodu a teplo v byte je postarané cez vlastný plynoví kotol značky Buderus. Hlavnými benefitmi bytu sú dostatočne veľké izby, veľká kúpeľňa, balkón ktorý vám prinesie pocit ako by ste boli na káve niekde v mestskej kaviarni, kompletné vybavenie bytu a blízkosť električky / MHD. Všetky zbytočné veci ktoré používate len zriedka môžete uskladniť v menšej miestnosti vedľa kuchyne „v špajzi“ prípadne ak máte na uloženie sezónne veci, máte k dispozícii murovanú pivnicu v suteréne bytového domu. Starosti s tým, že si po roku budete musieť hľadať nové bývanie si robiť nemusíte. Byt je určený na dlhodobý prenájom t.j. minimálne 1 rok a viac pre 1 alebo 2 osoby bez detí a domácich zvierat. Cena Nájomného vrátane energií, TV a internetu je za 650 eur mesačne čo je naozaj slušná ponuka. Vaše počiatočné náklady sú: 650 eur nájomné za prvý mesiac užívania bytu a 650 eur vratný depozit U nás poplatok za sprostredkovanie RK neplatíte! Obhliadky nehnuteľnosti vykonávame vždy vo vopred dohodnutý termín. V prípade záujmu ma kontaktujte telefonicky alebo mailom. Máte záujem o ďalšie informácie? Požiadavku pošlite na jan(bodka)pinka(zavináč)babonytre(bodka)sk , alebo telefonicky na 0948 462 110, rád vám zodpoviem všetko potrebné.

10. augusta 2020

Hlina po stopách Matoviča. Navštívil Počiatkovu vilu v Cannes

Zdroj Pravda.sk - Domáce z dňa 10. 8. 2020  •  Ján Počiatek  •  0

Bývalý šéf KDH Alojz Hlina navštívil niekoľko mesiacov po voľbách vilu Jána Počiatka vo Francúzsku, ktorú sľuboval Igor Matovič znárodniť.

22. júla 2020

Začína sa predaj skrachovaného púchovského veľkomäsiarstva....

Zdroj Slovensko – Denník N z dňa 22. 7. 2020  •  Ján Počiatek  •  0

Areál Púchovského mäsového priemyslu sa predáva v konkurze. Správca hovorí, že eviduje viacero záujemcov. V podniku sa stále vyrába, v prenájme ho má Mäsokombinát Púchov, ktorý vlastní manažér spájaný s Jánom Počiatkom. Najväčší hráči z mäsiarskeho odvetvia kupovať nechcú. Tri roky po páde do dlhov a podozrení na machinácie s daňami ide do konkurzného predaja Púchovský mäsový priemysel. Medzi najväčšie domáce mäsokombináty […]

22. apríla 2020

Šup na policu vedľa Kočnera, Počiatka a Jankovskej

Zdroj SME.sk | Najčítanejšie správy na Slovensku - titulka z dňa 22. 4. 2020  •  Ján Počiatek  •  0

Prezumpcia je posvätná a cesty slovenskej spravodlivosti kľukaté.

15. apríla 2020

Nemecko uvoľňuje opatrenia

Zdroj Forex/TX | CFD | Akcie | Indexy | Komodity – Informačný portál z dňa 15. 4. 2020  •  Ján Počiatek  •  0

Absolútna správa: Nemecko začne znovu otvárať svoju ekonomiku budúci týždeň, zatiaľ čo niektoré štáty USA, ktoré zaznamenali nižší dopad pandémie Covid-19, by mohli byť schopné naštartovať svoju ekonomiku začiatkom mája. Približne 20 štátov USA by mohlo byť schopných do 1. mája reštartovať svoju ekonomiku, povedal Robert Redfield, riaditeľ Centier pre kontrolu a prevenciu chorôb. Trojstupňový proces na oživenie hospodárstva bol podrobne opísaný v únikových dokumentoch z 10. apríla vypracovaných Federálnou agentúrou pre riadenie mimoriadnych udalostí v spolupráci s Centrami pre kontrolu a prevenciu chorôb. Počiatočná prípravná fáza by mala obsahovať kampaň na styk s verejnosťou, ktorá by trvala do 1. mája. V druhej fáze od 1. mája do 15. mája by sa uskutočnila hromadná výroba testovacích súprav a ochranných zariadení. V poslednom kroku by sa život vrátil k normálu, ak to miestne podmienky dovolia. Investori zarobili na: Spoločnosti UnitedHealth Group, ktorej akcie počas dnešného obchodného dňa vzrástli o vyše + 4,17 % (výkonnosť v horizonte 5 rokov: + 140,17 % ). Dôvodom rastu boli kvartálne výsledky spoločnosti, ktoré priaznivo prekvapili investorov. UnitedHealth Group je výrazne diverzifikovaná spoločnosť zaoberajúca sa zdravím a poistením so sídlom v Spojených štátoch amerických. Makro analýza a správy z ekonomiky: Po náraste počtu registrácií automobilov značky Tesla v Číne sa akcie spoločnosti zvýšili, aj vďaka pozitívnym odporúčaniam na kúpu od Goldman Sachs. Čínska centrálna banka dnes znížila úrokovú sadzbu svojho strednodobého úverového nástroja (MLF) pre finančné inštitúcie o 20 bázických bodov na rekordne nízku úroveň 2,95% v snahe bojovať proti ekonomickému úpadku. Výhľad hospodárskeho rastu Číny v roku 2020 sa znížil na 1,2% zo 6% v januárovej predpovedi. Ázijské akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Nikkei -0,45 %, Hang Seng -1,19 %, CSI 300 -0,74 %. Európske akcie dnes poklesli, keď prvá správa o príjmoch zobrazila obchodné škody spôsobené pandémiou koronavírusu, zatiaľ čo akcie energie klesli kvôli obavám z poklesu dopytu po rope. Mnoho nárastov, ktoré európske akcie dosiahli od polovice marca, podporili záchranné finančné programy a nedávno aj stabilizovanie miery nákazy, hoci obchodníci čelia vyhliadkam na drastický hospodársky pokles, uviedol David Madden, analytik trhu v CMC Markets v Londýne. Európske akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Eurostoxx 50 -3,75 %, CAC 40 -3,76 %, DAX -3,90 %. Americký maloobchodný predaj zaznamenal v marci rekordný pokles o 8,7% a produkcia v továrňach klesla najviac od roku 1946. Najťažšie zasiahnutými odvetviami - z dôvodu opatrení na dištancovanie od spoločností a povinných uzávierok - boli voľný čas, služby a maloobchod okrem základného tovaru, uviedol FED. Zásoby americkej ropy sa za minulý týždeň zvýšili o 19,25 milióna. Globálny dopyt po rope pravdepodobne v roku 2020 poklesne rekordne o 9,3 milióna barelov denne, uviedla dnes Medzinárodná energetická agentúra. Americké akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Dow Jones Index  - 1,86 %,  S&P500 -2,05 %,  NASDAQ – 1,44 %. Peter Sumer, analytik spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.

2. marca 2020

Počiatek odletel na Francúzsku riviéru! FOTO ako dôkaz, bol...

Zdroj Topky z dňa 2. 3. 2020  •  Ján Počiatek  •  0

BRATISLAVA – Iba deň potom, ako sa Slovensko dozvedelo, že Igor Matovič dosiahol vo voľbách rekordný úspech, jeho obľúbenec z kampane a bývalý minister Ján Počiatek opustil Slovensko. V lietadle do Nice sa stal obletovanou celebritou. Cestujúci si ho hromadne fotili, čo bolo bývalému politikovi nepríjemné.

26. februára 2020

VOĽBY 2020 Blaha to dal na Matoviča! VIDEO Smerákov z Trnavy...

Zdroj Topky z dňa 26. 2. 2020  •  Ján Počiatek  •  0

TRNAVA - Krátko pred voľbami sa napätie zvyšuje a v niektorých prípadoch sa dá dokonca krájať. Igor Matovič bol nedávno na Cypre či vo francúzskom Cannes pri údajnej vile exministra financií Jána Počiatka. Ľuboš Blaha zo Smeru teraz tento nápad použil obrátenou formou a lídrovi OĽaNO nič nedaroval.

15. februára 2020

VOĽBY 2020 Matovičovcom sa výlet do Francúzska vyplatil:...

Zdroj Topky z dňa 15. 2. 2020  •  Ján Počiatek  •  0

BRATISLAVA - Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti sa stávajú doslova historickým skokanom volieb a podľa posledných prieskumov sa už len s menším rozdielom doťahujú na Smer-SD, ktorý za posledných 12 rokov voľby ešte neprehral. Môžeme polemizovať o tom, či išlo o zverejnenú internetovú anketu alebo "výlet" do Francúzska za vílou Jána Počiatka, ktoré hnutie vytiahli do 15-percentných výšin, no práve na spomínanú zahraničnú cestu sa pozrela mimovládna organizácia Transparency International Slovensko (TIS).

14. februára 2020

Čo spravil Igor Matovič inak a ako prešiel cez rozum zvyšku...

Zdroj Slovensko z dňa 14. 2. 2020  •  Ján Počiatek  •  0

Igor Matovič sa po novom roku prezentoval napríklad tým, že prišiel do Cannes pred vilu exministra Jána Počiatka.

OĽaNO dáva na predvolebnú kampaň státisíce eur, Transparency...

Zdroj 24hod.sk z dňa 14. 2. 2020  •  Ján Počiatek  •  0

Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) minulo na návštevu vily exministra dopravy a financií Jána Počiatka (

12. februára 2020

Cena ropy opäť rastie

Zdroj Forex/TX | CFD | Akcie | Indexy | Komodity – Informačný portál z dňa 12. 2. 2020  •  Ján Počiatek  •  0

Absolútna správa: Ceny ropy dnes rozšírili svoje zisky, keďže Čína dnes oznámila najnižší počet nakazených ľudí koronavírusom od konca januára. Investori dúfajú, že dopyt po palivách u druhého najväčšieho spotrebiteľa ropy na svete sa môže z epidémie začať zotavovať. Medzinárodní experti však zostali pri odhadoch, kedy by nákaza mohla dosiahnuť vrchol. Dve najväčšie čínske rafinérie uviedli, že znížia svoje spracovanie o približne 940 000 barelov za deň v dôsledku poklesu spotreby, ktorá je vyvolaná cestovnými obmedzeniami v Číne. Americké ropné zásoby vzrástli v týždni o 6 miliónov barelov na 438,9 miliónov, čím porazili očakávania analytikov, ktorý odhadovali nárast o 3 milióny barelov. Investori zarobili na: Spoločnosti Interpublic Group of Cos, Inc., ktorej akcie počas dnešného obchodného dňa vzrástli o +7,44% (výkonnosť v horizonte 5 rokov: +23,58%). Interpublic Group je organizácia reklamných agentúr a spoločností poskytujúcich marketingové služby. Makro analýza & správy z ekonomiky: Akcie taiwanskej spoločnosti Foxconn, ktorá je najväčším výrobcom elektroniky na svete, vzrástli o viac ako 3% a spoločnosť má v úmysle obnoviť polovicu produkcie v Číne zasiahnutej vírusom do konca februára. Elliott Management, jeden z najznámejších investorov na svete, získal v japonskej spoločnosti SoftBank podiel takmer 3 miliardy dolárov a snaží sa presadiť zmeny spätného odkúpenia akcií vo výške 20 miliárd dolárov. Ázijské akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Nikkei +0,74%, Hang Seng +0,87%, CSI 300 +0,81%. Maďarský minister zahraničných vecí obvinil OSN z plytvania peňazí na pomoc a podporu migrantov. Tvrdí, že peniaze by mali radšej investovať na boj proti terorizmu. Európske akcie dnes zaznamenali rekordnú úroveň v dôsledku zníženia počtu nových nakazených koronavírusom. Základné zdroje a zásoby automobilov, ktoré do veľkej miery závisia od čínskeho dopytu po vývoze, vzrástli o 0,7%.  Európske akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Eurostoxx 50 +0,75%, CAC 40 +0,83%, DAX +0,89%. Spoločnosť SelectQuote si najala investičné banky na počiatočné zverejnenie svojich akcií za viac ako 2 miliardy dolárov vrátane dlhu. Spoločnosť umožňuje spotrebiteľom porovnávať poistné zmluvy od poskytovateľov, ako sú životné poistenie, poistenie automobilov alebo domácností. Libanon dnes formálne požiadal MMF o technickú pomoc a vyslanie tímu do Bejrútu, aby sa umožnilo vypracovanie komplexného plánu na únik z finančného kolapsu krajiny. Charlie Munger, dlhoročný obchodný partner Warrena Buffetta, dnes uviedol, že novinový priemysel umiera v dôsledku technologického pokroku a noviny ako New York Times alebo Wall Street Journal by nemali byť ovplyvnené týmto úpadkom. Americké akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Dow Jones Index +0,94%,  S&P500 +0,65%,  NASDAQ +0,90%. Peter Sumer, analytik spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.

9. februára 2020

Mediálne bomby či silné emócie. Čo stojí za výrazným...

Zdroj Slovensko z dňa 9. 2. 2020  •  Ján Počiatek  •  0

Igor Matovič sa po novom roku prezentoval napríklad tým, že prišiel do Cannes pred vilu exministra Jána Počiatka.

2. februára 2020

Náš človek Bašternák: Obžalovaný Kočner mal FOTO Kaliňáka aj...

Zdroj Topky z dňa 2. 2. 2020  •  Ján Počiatek  •  0

BRATISLAVA - Z archívu obžalovaného v prípade vraždy Jána Kuciaka Mariana Kočnera vychádzajú veci, ktoré mnohí tušili, no nikdy nemali potvrdené. Jednou z nich sú aj fotografie bývalého ministra vnútra Roberta Kaliňáka a exministra financií Jána Počiatka. Obaja si užívali na svadbe dnes odsúdeného daňového podvodníka Ladislava Bašternáka.

Počiatkov prepych v Cannes je zvečnený na VIDEU: Matovič so...

Zdroj Topky z dňa 2. 2. 2020  •  Ján Počiatek  •  0

BRATISLAVA - Už je tomu týždeň, čo boli predstavitelia opozičného OĽaNO v slávnom Francúzskom Cannes s cieľom zdokumentovať vilu, v ktorej má podľa ich názoru prebývať bývalý minister financií a dopravy Ján Počiatek za stranu Smer. Najskôr zverejnili len priamy prenos z miesta pred vilou, no dnes sa už pochválili zostrihaným videom z tohto opozičného "výletu".

Viac článkov tu...

 
 
Partneri: Online spravodajstvo Mráčik, RSS katalóg, Instagram na SK i CZ, Twitter katalóg, Kuchárka, Čítanie, Psychológia, Skratky, Geography exam, Hlavolamy, Vtipy, Nákupné centrum,
Centrum krásy a zdravia, Športové centrum, Bankomaty na Slovensku, Bankomaty v České republice, Vyber školu, Tvoj Lekár, Online zdravotná poradňa, Tvůj Lékař, Palivové drevo, Tvoj Notár, Tvůj notář, Sudoku for Kids,
Road for Kids, Pair for Kids, Hanoi for Kids, 15 for Kids, Grid for Kids, Colours for Kids, Pexeso, Logic, Einstein, Snake, 3 Wheels, Find 8
Design downloaded from free website templates.